Ting som du skal have styr på før en nedrivning

nedrivning

Indholdsfortegnelse

Hvis man står i den situation som boligejer, hvor man skal foretage en nedrivning eller en ombygning, så ville det nemmeste være, at man kontakter et nedrivningsfirma. Efterfølgende kan du påbegynde byggeprocessen.
Processen er lidt mere omfattende end man skulle tro, da der er en masse ting man skal have styr på. Man skal blandt andet indhente flere forskellige oplysninger, samt have styr på en række procedurer, før man er klar til den egentlige nedrivning. Dette kan lyde meget uoverskueligt, men heldigvis har vi lavet en guide om de ting, du skal have styr på, inden en nedrivning.

Grundoplysninger til kommunen

En af de første ting du skal vide, i forbindelse med nedrivning af din bolig er, at kommunen skal  indhente en masse grundoplysninger, til udfærdigelsen af nedrivningstilladelsen. 

De skal bruge følgende oplysninger som lyder: 

 • Ejerens navn, adresse, og telefonnummer. 
 • Boligens BBR oplysninger. 
 • Hvem der har adresse på ejendommen 
 • Hvilke bygninger der er tale om 
 • Om der er kortlagt forurening på grunden
 • Om bygningen er fredet. 
 • Om der er igangværende byggesager på grunden 
 • Om der er et stuehus i forbindelse med aktivt landbrug 
 • Om bygningen har bevaringsværdi. nedbrydning

Nedrivningstilladelse fra kommunen

Efter at kommunen har modtaget dine pågældende boligoplysninger, er næste trin i processen, at anmelde nedrivningen til den kommunale bygningsmyndighed. Dette gøres inde på kommunens hjemmeside. Derefter giver de tilladelse til, at nedrivningen kan finde sted.  Ansøgningen skal sendes ind minimum 14 dage før man ønsker, at påbegynde nedrivningen. Bliver man ikke kontaktet af den kommunale bygningsmyndighed efter 14 dage, kan man påbegynde nedrivningen.

Forurenet grund

Hvis den pågældende bygning ligger på en grund som er forurenet, eller er under mistanke for forurening, så skal kommunen igen inddrages, da de skal vurdere hvor omfattende forureningen er. Derefter vil de vurdere, om nedrivningen kan finde sted, uden yderligere tiltag . Er der ikke forurening på grunden, eller mistanke om dette, så springes dette punkt naturligvis bare over. 

nedrivning

Miljøscreening

Næste trin i processen er, at der skal udformes og sendes en miljøscreening. Dette skal også sendes til den kommunale bygningsmyndighed. Det er lovpligtigt at, få foretaget en miljøscreening af den pågældende bygning, inden en eventuel ombygning/tilbygning kan finde sted.

Formålet med en miljøscreening er, at den skal oplyse, hvilke dele af husets bygningsmaterialer der eventuelt indeholder miljøskadelige stoffer.

De miljøskadelige stoffer som huset skal screenes for er følgende: 

 • Tungmetaller 
 • Olie
 • PAH´er som er tjærestoffer
 • Asbest
 • Klorerede paraffiner. 

Hovedsageligt gælder dette lovmæssige krav for alle bygninger, der har fået foretaget en ombygning eller en tilbygning.

Det gælder dog især bygninger fra perioden 1950 – 1980, hvor der er størst sandsynlighed for, at finde disse miljøskadelig stoffer i bygningsmartrialerne. I og med det er en lovbestemt procedure,er det vigtigt altid at få foretaget screeningen af professionelle fagfolk. Det er meget vigtigt, at bygherren eller ejeren får foretaget og fremsendt denne miljøscreening til den kommunale bygningsmyndighed. Ligesom anmeldelsen om nedrivning, skal miljøscreeningen også som minimum sendes 2 uger før byggeprojektet påbegyndes. Det kan virke meget omstændigt, at få foretaget en miljøscreening, da det både koster tid og penge. Da det er en lovmæssig procedure kan det ende med at blive dyrere, hvis man undlader at lave en miljøscreening.

Varsle naboer

Det sidste men også meget vigtige trin i processen, er at man som ejer er pålagt at varsle naboerne mod en nedrivning. Naboerne har også ret til, at blive inddraget i arten og omfanget af nedrivningens størrelse. Varslingen skal ligesom de andre tilladelser, ske minimum 2 uger før, man ønsker at påbegynde nedrivningen. Man er pålagt, at skulle varsle naboerne før en nedrivning.  Derudover er det meget god stil, at give naboerne rettidig besked, da nedrivningen medfører larm og skaber uro.

Har du nu helt styr på de ting man skal vide før en nedrivning ?

Har du nu fuldstændig styr på de ting, du skal huske før en nedrivning? Så kan du oprette din opgave hos os på kun to minutter, så sørger vi for, at du bliver kontaktet af nogle af vores fagpartnere med tilbud på dit nedrivningsprojekt.

Find ud af, om du kan spare penge på din el- eller gas regning

Få gratis og uforpligtende op til 3 tilbud

Det tager kun 2 minutter