Elmåler aflæsning – Sådan aflæser du din elmåler i 2023

strøm

Indholdsfortegnelse

Alle danske husstande har en elmåler, der typisk enten er lokaliseret i et bryggers, teknikrum eller entré. I nogle tilfælde er elmåleren placeret udenfor. Elmåleren skal manuelt aflæses en gang om året, medmindre der er tale om en fjernaflæst og digital elmåler.

I dette blogindlæg omhandlende elmåler aflæsning vil vi komme omkring, hvordan du aflæser din elmåler, hvorfor det er vigtigt at foretage den årlige aflæsning af elmåler, hvilke elmålere der findes og meget mere. Læs med og bliv klogere på emnet.

skift elselskab
Elselskaber med grøn energi
Et billede af gasrør

Hvad er en elmåler?

En elmåler er et apparat til måling af dit elforbrug. Dette apparat har til formål at måle, hvor mange kWh (kilowatt timer) din husstand bruger. På baggrund af disse målinger vil det kunne beregnes, om du har brugt mere eller mindre strøm, end du evt. har betalt aconto.

Der findes to typer af elmålere til at aflæse dit elforbrug, henholdsvis manuelle elmålere og fjernaflæste elmålere. I dag er det et krav, at alle elmålere skal kunne aflæses automatisk, hvorfor det særligt er de fjernaflæste elmålere, vi vil komme ind på i de kommende afsnit.

Manuel elmåler

Før i tiden blev der udelukkende brugt manuelle elmålere i danske husstande. Disse elmålere skulle og skal aflæses manuelt, hvilket gør det lidt mere besværligt at være elkunde, idet du selv skal aflæse elmåleren og indberette aflæsningen til dit netselskab.

Til dette formål vil du få tilsendt et aflæsningskort fra netselskabet, som du skal udfylde. Dette kan du slippe for ved at skifte din ældre elmåler ud med en elektronisk elmåler med mulighed for fjernaflæsning.

Fjernaflæst elmåler

I dag skal alle elmålere kunne fjernaflæses, og derfor er der monteret en fjernaflæst elmåler i langt de fleste husstande. Disse elmålere har indbygget radiosender, der gør det muligt at sende data og aflæsninger direkte til netselskabet. Med en fjernaflæst elmåler slipper du dermed for manuelt at aflæse og indberette data.

Selvom moderne elmålere byder på elektronisk aflæsning, vil disse elektriske apparater godt kunne aflæses manuelt. Dette kommer vi nærmere ind på nedenfor.

grøn strøm

Aflæsning af elmåler

Elmåler aflæsning har aldrig været lettere, efter at den fjernaflæste elmåler har taget over for den manuelle elmåler. Siden 2021 har det været et krav, at alle elmålere skal være fjernaflæste, så medmindre du tilhører fåtallet, har du formentlig også en fjernaflæst elmåler i din husstand.

I tilfælde af, at du har en elmåler, der byder på elektronisk aflæsning, vil du ikke skulle gøre noget for at aflæse dit totale elforbrug. Du får automatisk foretaget fjernaflæsning af måleren. Du kan vælge at aflæse elmåler manuelt fra tid til anden for at dobbelttjekke, at tallene stemmer.

 

Sådan aflæser du din elmåler:

  1. Lokalisér din elmåler
  2. Aflæs tallene på displayet (tallene før kWh)
  3. Notér de tal, der står før kWh (eksempelvis 00935761 kWh – det er dit totale forbrug)

 

Du bør, såfremt tallet på din elregning ikke stemmer overens med det tal, du har aflæst på din elmåler, rette henvendelse til dit netselskab eller dit elselskab. Tag evt. et billede af elmåleren, hvor tallene tydeligt kan ses, så du har din dokumentation i orden.

Hvis du ikke aflæser din elmåler til tiden

Hvis du har en manuel elmåler, vil du som nævnt modtage et aflæsningskort, som du skal udfylde og indsende til netselskabet. Dette skal du gøre inden for den oplyste frist. Hvis du har overskredet fristen, bør du hurtigst muligt rette henvendelse til elselskabet eller netselskabet og oplyse de nødvendige tal.

Hvis du glemmer eller undlader at foretage den årlige elmåler aflæsning, vil der typisk blive lavet et skøn af dit forbrug. Ved manglende aflæsning i forbindelse med en flytning vil elselskabet foretage aflæsningen, og det vil ofte medføre et gebyr.

Vil du have 3 uforpligtende og gratis tilbud på strøm?

Lovkrav om fjernaflæste målere

Det er ved lov blevet bestemt, at alle husstande skal have fjernaflæste elmålere ved udgangen af 2020. Siden 2021 har langt de fleste af de elmålere, der er opsat i danske husstande, derfor budt på fjernaflæsning / elektronisk aflæsning.

Lovkravet er nedskrevet i ’Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget’. I denne bekendtgørelse er der også listet en række tekniske krav til fjernaflæste elmålere.

Hvis din elmåler ikke lever op til gældende lovgivning, eksempelvis fordi den ikke byder på fjernaflæsning, bør du hurtigst muligt få den skiftet.

Hvordan virker en elmåler?

En elmåler virker på den måde, at enheden har en indbygget måler siddende, der registrerer den effekt, der anvendes i husstanden. Registreringen foretages enten ved hjælp af en elektronisk elmåler eller et mekanisk tælleværk. Disse data sendes automatisk videre til netselskabet, hvis du har en fjernaflæst elmåler.

Du slipper for manuelt tastearbejde og kan desuden glæde dig over, at risikoen for fejlbehæftede elregninger reduceres. 

elpriser udvikling

Aflæsning af elmåler ved flytning

Du skal melde flytning til både kommunen og til dine leverandører af el og andre ydelser.

Står du over for en snarlig flytning, skal du huske at give elselskabet besked herom, så du ikke kommer til at betale for andres strømforbrug. Elselskabet skal både vide, hvornår du flytter, og hvilken adresse du flytter til.

Hvis der er en fjernaflæst elmåler i husstanden, skal du som udgangspunkt ikke gøre noget. Du kan dog vælge at aflæse elmåleren for en sikkerheds skyld, hvis der senere skulle herske tvivl om, hvor meget strøm du har brugt.

Hvis din elmåler er en ældre model, der ikke kan fjernaflæses, er det vigtigt, at du aflæser elmåleren på den sidste dag, du bor i boligen.

Du behøver ikke at tjekke din elmåler løbende for at overvåge dit forbrug

Du vil af gode grunde gerne følge med i, hvor meget strøm du bruger, så du får en idé om, hvor mange penge du skal afsætte i budgettet. I dag er det heldigvis nemt at overvåge sit forbrug af strøm, idet det ikke længere kræver, at du tjekker din elmåler løbende.

Hvis du er kunde hos et af de større elselskaber, vil du have mulighed for at følge dit forbrug via en selvbetjeningsløsning på udbyderens hjemmeside og / eller app. Samme sted vil du kunne se, hvor høj spotprisen er time for time, hvilket kan være en værdifuld viden, hvis du har tegnet en flexprisaftale.

dinfagpartner logo

Vil du have 3 uforpligtende og gratis tilbud på strøm?

Find ud af, om du kan spare penge på din el- eller gas regning

Få gratis og uforpligtende op til 3 tilbud

Det tager kun 2 minutter