Årsag til stigende til energipriser

billig el

Indholdsfortegnelse

Energikrisen eskalerer med højere priser på el

 

Energipriser 2022 har været et stort talemne i den danske befolkning, og det er med god grund, for vi befinder os i en historisk energikrise. Prisen på el, olie og naturgas tordner derudaf, og det rammer forbrugerne hårdt. For ikke alene stiger prisen på strøm. Virksomhederne er også ramt af de stigende energipriser, hvilket medfører højere produktionsomkostninger og dermed højere priser på forbrugsvarer. Så forbrugerne bliver ramt dobbelt – både af stigende energipriser og stigende priser på forbrugsvarer. Oven i dét, følger lønningerne ikke med, og konsekvensen er inflation, hvor danskernes penge bliver mindre værd.

Hvorfor stiger prisen på strøm så voldsomt i 2022?

 

Prisen på el afhænger af udviklingen i olie- og gasproduktion, idet det er den dyreste el-producerende enhed, der afgør prisen på el. For at forstå den voldsomme prisstigning på el, er der flere faktorer der har påvirket og stadig påvirker prisudviklingen i 2022. De væsentligste faktorer er udvikling i udbud og efterspørgsel på gas, krigen i Ukraine, vejrforhold, infrastruktur og åbning af samfundet efter en lang corona-nedlukning.

Krigen i Ukraine og suspendering af Nord Stream 2 gasledning

 

El bliver handlet på de internationale markeder som aktier. Det betyder, at prisen på el generelt svinger som følge af større usikkerheder i verden. Krigen i Ukraine har medført store sanktioner overfor Rusland, herunder suspendering af Nord Stream 2 gasledningen. Denne gasledning skulle have distribueret gas fra Rusland til Vesten. Men i og med at den plan skrinlægges, falder udbuddet af gas, og dermed stiger prisen markant både på gas og el.

Genåbning af samfundet efter corona-nedlukning sender elpriserne i vejret

 

Det er heldigvis gået godt med at åbne samfundet op igen, efter en meget lang corona-nedlukning. Det betyder dog, at produktionen er kommet i gang igen, og dermed stiger efterspørgslen på el og gas markant. Prisstigningerne har fået inflationen til at løbe løbsk, og elprisen har ikke ramt loftet endnu.

Rusland er verdens tredjestørste eksportør af olie

 

Prisen på olie påvirker også prisen på el, da det kræver meget el at drive produktion og distribution af olie. Som verdens anden-største eksportør af olie har Rusland en stor påvirkning på olie og energipriserne. Da Rusland invaderede Ukraine i februar, fik det derfor øjeblikkelige konsekvenser for energipriserne på de internationale markeder.

Hvad skal der til for at komme i kontrol med energipriserne?

 

Vesten bør være uafhængig af Ruslands forsyning af olie og gas i fremtiden for at komme i bedre kontrol med energipriserne. Vi skal i højere grad være selvforsynende på el-området og gå over til alternative energiformer. Behovet for den grønne omstilling presser sig på. Men hvor hurtigt kan det lade sig gøre at skifte til alternative opvarmningsformer, og kan elnettet følge med?

Det diskuteres i høj grad blandt politikerne. Ambitionerne kan til tider se ud til at overstige midlerne. El-nettet som er transporten af el ud til alle husstande kræver store investeringer for at kunne følge med et øget elforbrug.

Hvad kan man gøre for at sænke elpriserne i 2022?

 

Som almindelig forbruger kan det ofte være forvirrende, når man skal betale sin elregning. For du betaler til to forskellige selskaber: et statsejet selskab for distribution af el og en privat virksomhed for dit elforbrug. Hvor ulogisk det end lyder, kan regningen for transport af el nemt overstige regningen for dit elforbrug. Det skyldes at du også betaler afgifter til staten via din elregning. Staten har derfor valgt at stabilisere elprisen ved at sænke prisen for distribution og afgifter på el.

Politiske indgreb skal sikre stabile og faldende energipriser 2022

 

Fra politisk hold er det nødvendigt at gribe ind og bremse de voldsomme prisstigninger på strøm. Der er en forventning om at prisen på strøm fortsat vil stige og topper i det første halvår af 2022. Herefter vil elpriserne stabilisere sig som følge af et stigende udbud af el på verdensmarkedet. Et flertal i Folketinget er blevet enige om en reformpakke for 2022. Denne inkluderer en sænkelse af elafgiften. Det vil få en positiv effekt på forbrugernes elregning fra 1. juli. Derudover er der planer om store udvidelser af de danske vindmølleparker i 2022. Dette vil sikre et større udbud af strøm og dermed fald i elprisen.

Vind og vejr er en væsentlig faktor for elpriserne

 

I takt med at vindmølleparker udbygges, og der satses mere på elproduktion fra vindmøller, er produktionen i højere grad afhængig af vejret. En kold og tør vinter i 2022 har fået efterspørgslen på el og dermed prisen til at stige. Men optimistisk set, vil en lang og varm sommer og mildt efterår bidrage positivt til udviklingen i elprisen.

Mindre behov for naturgas til at varme boligerne op kræver mindre el. En lavere efterspørgsel på el i 2022 kan således også være med til at stabilisere elpriserne i markedet. Verdensbanken ser optimistisk på, at elprisen stabiliseres i andet halvår af 2022 som følge af større elproduktion i markedet.

Krig og lovning om varmecheck får ikke elpriserne ned

 

Der skal mere til end løfter om en varmecheck til de hårdest ramte borgere som følge af de høje elpriser. Mens cirka 320.000 husstande går og venter på at modtage en varmecheck på 3.750 kr., farer elpriserne fortsat i vejret. Derudover er der fortsat en stor usikkerhed omkring krigen i Ukraine, der vil fortsætte med at presse energipriserne opad. Flere sanktioner og trusler fra Ruslands side om at lukke for distribution af gas til Vesten er risici, som ingen endnu kan forudsige udviklingen af, så længe krigen er uafsluttet.

Vil du have 3 uforpligtende og gratis tilbud på strøm?

Find ud af, om du kan spare penge på din el- eller gas regning

Få gratis og uforpligtende op til 3 tilbud

Det tager kun 2 minutter