Energitilskud – Få tilskud til energiforbedringer i 2023

Totalentreprise

Indholdsfortegnelse

Skal din bolig energirenoveres i den nærmeste fremtid? Så skal du huske at undersøge, om renoveringen og din husstand lever op til kravene for at få tilsagn om energitilskud. I 2023 er det muligt at søge tilskud til en række energiforbedringer, herunder udskiftning af eksisterende vinduer, konvertering til varmepumpe og m.v.

I guiden fortæller vi dig, hvad energitilskud er, hvordan du søger energitilskud, hvilke krav der stilles til ansøgerne og hvor mange penge der er sat i tilskudspuljerne.

Vindmøller ved vandet
Vindmøller på en mark
elafgift 2023

Hvad er energitilskud?

Et energitilskud er et tilskud til energiforbedringer.

Du kan søge om tilskud, hvis du ønsker at få foretaget en renovering af boligen, der medfører en energibesparelse. Tilskuddet kan søges af private boligejere, private andelsboligforeninger, virksomheder og selvejende institutioner. Der er i perioden 2020-2026 afsat omkring 2,5 milliarder kroner i tilskudspuljen.

Indtil 2023 var der kun én pulje – den såkaldte bygningspulje.

Energistyrelsen har valgt at dele puljen op i to. Det drejer sig om en varmepumpepulje og en energirenoveringspulje. Om du kan søge tilskudsmidler fra den ene eller anden pulje afhænger af, om du planlægger at få installeret en varmepumpe, eller om du vil have foretaget en anden energirenovering.

I de kommende afsnit kan du læse meget mere om de to tilskudspuljer.

Vil du have 3 uforpligtende og gratis tilbud på strøm?

Varmepumpepuljen

Varmepumpepuljen er en ny særskilt pulje, der gør det muligt for dig at søge tilskud til en luft til luft varmepumpe. I 2023 er der afsat 238 millioner kroner til puljen. Du kan tage del i disse midler, hvis du ansøger i tide og i øvrigt lever op til alle kravene.

En varmepumpe kan være en større investering, men med mulighed for at få tilskud bliver det mere økonomisk overskueligt at skifte til en varmepumpe. Vær dog opmærksom på, at du ikke kan få tilskud til at skifte en eksisterende varmepumpe.

 

Kriterier for at søge varmepumpepuljen:

 • Du skifter fra gas, olie eller træpiller til varmepumpe

 • Du bor ikke i et område, hvor der er eller er planlagt fjernvarme

 • Du skal selv søge om støtten direkte ved Energistyrelsen

 • Du skal kunne indsende alt den dokumentation, du bliver bedt om i ansøgningsfasen

 

Det forventede tilskud til varmepumper i 2023

Som nævnt i forrige afsnit er der afsat 238 millioner kroner til varmepumpepuljen i 2023. Det svarer til 70 % af de midler, der gives i tilskud til energiforbedringer i 2023 (der er i alt afsat 340 millioner kroner til varmepumpepuljen og energirenoveringspuljen).

Det forventes, at borgere i 2023 vil kunne få et ensartet tilskud fra varmepumpepuljen uanset boligens energiklasse og størrelse.

De endelige satser er ikke blevet meldt ud endnu, men det bliver formentlig muligt at få 27.000 kr. i tilskud til vand til vand varmepumpe (vandbårent varmesystem) og 17.000 kroner i tilskud til luft til vand varmepumper.

Opsummeret afhænger tilskuddets størrelse kun af, hvilken type varmepumpe du vil have installeret, og ikke af, hvor stor din bolig er, eller hvilket gyldigt energimærke boligen har.

Energirenoveringspuljen

Den anden særskilte pulje går under navnet energirenoveringspuljen. Denne pulje gør det muligt for borgere at søge tilskud til energirenoveringer. Energirenoveringer er en bred betegnelse, og derfor vil vi gerne udspecificere, hvilke renoveringer der kan øges tilskud til.

Energistyrelsen har endnu ikke offentliggjort en såkaldt positivliste, som de har gjort tidligere ifm. bygningspuljen, men det forventes, at der vil kunne søges tilskud til mange af de samme energiforbedringer som førhen.

I 2023 er der som bekendt afsat 340 millioner kroner til forskellige energiforbedringer, hvoraf 30 % af dem, svarende til 102 millioner kroner, er øremærket en række energiforbedringer, herunder udskiftning af vinduer og isolering.

 

Energistyrelsen forventer følgende:

 • Renoveringen skal være at finde på Energistyrelsens positivliste

 • Din bolig skal være helårsbolig

 • Din bolig skal have energimærke E, F eller G

 

Har du på nuværende tidspunkt ikke et energimærke på hånden, så skal du have udarbejdet et, før du kan søge tilskud til energirenoveringer.

køkken 1
hvor meget strøm bruger et køleskab

Hvad kan du søge energitilskud til?

Du kan søge energitilskud til en række forskellige energiforbedringer. Inden du sender en ansøgning til én af de to puljer, skal du huske at undersøge, om din renovering er at finde på Energistyrelsens positivliste.

Den opdaterede liste finder du på SparEnergi.dk, der drives af Energistyrelsen.

Disse energiforbedringer kan du søge tilskud til:

 • Konvertering til varmepumpe (pulje 1)

 • Udvendig isolering af ydervæg (pulje 2)

 • Efterisolering af tag og loft (pulje 2)

 • Udskiftning af facadevinduer (pulje 2)

 • Ovenlysvinduer montering (pulje 2)

 • Terrændæk udskiftning (pulje 2)

 • … og andre energiforbedringer, der medfører målrettet besparelser (pulje 2)

* Pulje 1 er varmepumpepuljen, mens pulje 2 er energirenoveringspuljen.

Værd at vide om energitilskud ved gør-det-selv arbejde

Det er vigtigt at notere sig, at det hverken er muligt at få tilskud til varmepumpen eller energirenoveringer, hvis man selv udfører arbejdet. Arbejdet skal foretages af en virksomhed, og dette skal kunne dokumenteres.

Det skal både dokumenteres, at der er udsendt en faktura for det udførte arbejde, og at fakturaen er blevet betalt. Ansøgeren må gerne indkøbe materialer til arbejdet, men selve arbejdet skal udføres af et firma.

Ergo er det ikke muligt at søge energitilskud til gør-det-selv energirenoveringer. I stedet bør du indhente tilbud fra flere firmaer, så du har noget at sammenligne med og dermed kan vælge det bedste tilbud til f.eks. nye vinduer.

Vil du have 3 uforpligtende og gratis tilbud på strøm?

Sådan ansøger du om energitilskud i 2023

I 2023 er det atter muligt at søge energitilskud.

For at sikre den korteste mulige behandlingstid og for at øge dine chancer for at få tilsagn om energitilskud bør du sætte dig ind i ansøgningsprocessen og ansøgningskravene. Kravene har vi allerede været omkring, så i dette afsnit vil vi forklare, hvordan du ansøger trin-for-trin.

 

Ansøgningsprocessen kort forklaret:

 1. Klik dig ind på Energistyrelsens ansøgningsportal på portal.ens.dk (du kan logge ind med MitID eller NemID)

 2. Vælg energirenoveringspuljen eller varmepumpepuljen

 3. Udfyld ansøgningsskemaet inkl. påkrævet dokumentation

 4. Udfyld en tro- og loveerklæring, hvis du ansøger på vegne af andre

 5. Afvent svar fra Energistyrelsen

 

Du kan via Energistyrelsens ansøgningsportal altid finde dine aktuelle ansøgninger og se statusserne på disse.

 

Disse dokumenter skal du bruge for at søge tilskud

Som ansøger skal du leve op til en række krav mht. dokumentation. Nogle ting skal dokumenteres allerede i forbindelse med ansøgningen, mens andet skal dokumenteres i forbindelse med udbetalingen af tilskuddet.

 

For at søge energitilskud kræves der følgende dokumentation:

 • Dokumentation for ejerskab af boligen

 • Et gyldigt energimærkningsnummer

 • Et gyldigt NemID eller MitID

 

Sidenhen skal du dokumentere, at du har betalt for energiforbedringen.  

Kravene kan være anderledes, hvis du søger til flere adresser som repræsentant for en ejerboligforening eller andelsboligforening. Når der søges til flere adresser, er det et krav, at der søges til samme tiltag, f.eks. udskiftning af vinduer eller efterisolering af tag.

Du skal være hurtig til at ansøge, når en ny tilskudspulje åbner

Der er god grund til at sidde klar, når en ny tilskudspulje åbner, da de to omtalte energitilskud fordeles efter først-til-mølle-princippet. I en tilskudsrunde i 2022 sad 27.000 danskere i kø til at søge tilskud til energiforbedringer.

Der er i skrivende stund ikke blevet offentliggjort datoer for, hvornår der åbnes op for henholdsvis varmepumpepuljen og energirenoveringspuljen igen. Du kan med fordel tilmelde dig Energistyrelsens nyhedsbrev via SparEnergi.dk, hvis du vil have besked, når det igen bliver muligt at søge energitilskud.

 

Hvornår får jeg svar på min ansøgning om energitilskud?

Energistyrelsen modtager tusindvis af ansøgninger, hver gang der åbnes en ny pulje, og når det igen bliver muligt at søge energitilskud. De bestræber sig på at behandle ansøgningerne så hurtigt som muligt, og meddeler at ansøgningerne bliver behandlet i den rækkefølge, de er modtaget i.

Energistyrelsens servicemål er syv måneder, fra du har søgt, til du får svar. Det er derfor ikke sikkert, at de energiforbedringer du har søgt tilskud til i 2023 rent faktisk kan gennemføres allerede i 2023.

Det forventes, at svartiden vil blive reduceret, efter at den tidligere bygningspulje er blevet opløst til fordel for energirenoveringspuljen og varmepumpepuljen. Du bør dog fortsat væbne dig med tålmodighed, hvis du er en af de ansøgere, der er kommet gennem nåleøjet.

 

Så mange danskere får tilsagn om energitilskud hvert år

Siden 2020 har det været muligt at søge energitilskud, først gennem bygningspuljen og sidenhen gennem henholdsvis energirenoveringspuljen og varmepumpepuljen. Puljeordningerne er populære blandt danskerne, og populariteten er kun steget, i takt med at danskernes varmeregninger er steget markant gennem de seneste år.

I 2022 sad 27.000 danskere i kø for at søge energitilskud, men puljen blev lukket allerede efter 7.000 ansøgninger. Det betød, at mange danskere måtte gå forgæves i denne omgang. I 2023 forventes der også stor interesse for at søge tilskud gennem energirenoveringspuljen og varmepumpepuljen.

dinfagpartner logo

Vil du have 3 uforpligtende og gratis tilbud på strøm?

Find ud af, om du kan spare penge på din el- eller gas regning

Få gratis og uforpligtende op til 3 tilbud

Det tager kun 2 minutter