Flexafregning el – Bliv klogere på en variabel elpris i 2023

flexafregning

Indholdsfortegnelse

Som dansk elkunde kan du blive afregnet for dit elforbrug på to forskellige måder. Du kan enten vælge et elprodukt med en fastprisaftale eller et elprodukt med flexafregning. I dette blogindlæg sætter vi fokus på sidstnævnte; flexafregning på el.

Vi giver dig svar på, hvad der kendetegner og påvirker flexafregning som afregningsform, og hvilke fordele og ulemper der er ved at blive afregnet på denne måde. Endvidere vil du kunne læse om, hvorfor der er indført flexafregning.

Bliv klogere på priserne på flexafregning, og få et overblik over, hvad der er værd at vide om flexafregning for solcelleejere.

Vindmølle fra et dansk elselskab
Vindmøller på en mark
stroemlinjer

Hvad er flexafregning?

Flexafregning er afregning af dit strømforbrug på timebasis. Dit strømforbrug registreres og afregnes altså time for time, hvilket giver dig en god mulighed for at flytte dit elforbrug og udnytte, når elprisen er lav.

Din variabel elpris ved flexafregning afhænger af markedsprisen på elbørsen og vil kunne svinge meget i løbet døgnet. Elprisen på elmarkedet fastsættes ud fra udbud og efterspørgsel.

Denne afregningsform har eksisteret i mange år, men er blevet særligt udbredt, efter at det fra politisk side blev bestemt, at alle danskere inden udgangen af 2020 skulle have en fjernaflæst elmåler med mulighed for timeafregning af det faktiske elforbrug.

Flexafregning er det modsatte af fastprisafregning.

Vil du have 3 uforpligtende og gratis tilbud på strøm?

Krav for at kunne blive afregnet time for time

Der er ifølge Energinet helt overordnet tre krav, der skal være opfyldt for at kunne blive afregnet time for time.

 

Her er kravene:

  1. Du skal have en fjernaflæst elmåler installeret – Første krav er, at du skal have en fjernaflæst elmåler installeret på din adresse. Siden d. 1. januar 2021 har det været et lovkrav, at alle elmålere skal understøtte fjernaflæsning.

  2. Netvirksomheden i dit område skal kunne håndtere el data time for time – Et andet krav er, at den netvirksomhed, der opererer i det område, du bor i, skal kunne håndtere el data time for time i deres systemer.

  3. Dit elprodukt skal kunne understøtte afregning time for time – Tredje krav er, at du skal have valgt et elprodukt med flexafregning. I dag tilbyder de fleste elleverandører elaftaler til private elkunder og mindre erhvervskunder, hvor der er mulighed for at håndtere el data time for time. Husk der er frit elvalg.

 

Valg af elprodukt med flexafregning

For at tage del i fordelene ved flexafregning skal du bestille et elprodukt, der understøtter afregningsformen. De fleste af disse elprodukter er tilegnet privatkunder og virksomheder, der har et elforbrug på under 100.000 kWh om året. Ved et elforbrug på over 100.000 kWh årligt skal der indgås en særlig erhvervsaftale.

 

I dit valg af elprodukt med flexafregning skal du tage højde for følgende:

  • Er der binding på aftalen, og hvor lang er bindingsperioden i givet fald?

  • Hvad koster abonnementet?

  • Hvor nemt og overskueligt er det at følge elselskabets elpriser time for time?

  • Hvad skriver andre om det givne elselskab?

  • Er der tale om grøn strøm og vedvarende energi?

Gaspris - Elpris

Fordele ved flexafregning af el

Rigtig mange danske elkunder foretrækker flexafregning, når de bruger strøm, og det er der flere gode grunde til.

Der kan først og fremmest være en økonomisk fordel ved flexafregning, hvis du sørger for at flytte dit forbrug til de billigste tidspunkter, hvor elprisen er lav. Det kræver, at du lægger størstedelen af dit elforbrug, når elpriserne og de tidsdifferentierede nettariffer er lavest.

Det vil typisk være om natten mellem kl. 00:00 og 06:00. Det er i dette tidsrum, at du bør bruge strøm til at oplade din elbil, køre vaskemaskinen, oplade batteriet til din elcykel m.v. Ifølge Forbrugerrådet Tænk kan de fleste spare penge ved at betale en variabel pris på strøm.

En anden fordel ved flexafregning af el er, at du har et overblik over dit elforbrug, og du kan løbende følge med i, hvad strømmen koster. Dette overblik får du via elselskabets hjemmeside og/eller app.

 

Er der også ulemper ved flexafregning?

Ja, der er ikke udelukkende fordele ved flexafregning.

En ulempe ved at have en variabel prisaftale er, at du på visse tidspunkter af døgnet kan opleve, at elprisen typisk er højere end elprisen ved en fastprisaftale.

Vælger du at bruge strømmen på tidspunkter, hvor strømmen er dyr, kan en variabel prisaftale blive en dyr affære. Du skal f.eks. så vidt muligt undlade at oplade din elbil eller sætte vaskemaskinen i gang mellem kl. 17 og 21, idet strømmen er dyrest i dette tidsrum.

En anden ulempe ved flexafregning er, at du skal bruge tid på at følge timepriserne, hvis du skal være i stand til at udnytte, når elprisen er i bund.

Vil du have 3 uforpligtende og gratis tilbud på strøm?

Hvorfor er der indført flexafregning?

Flexafregning er blevet indført for at skabe et mere fleksibelt elmarked. Det er et tiltag, der både har til formål at understøtte den grønne omstilling og samtidig gøre det muligt for alle forbrugere at blive afregnet for el time for time.

Med flexafregning får danske elkunder et større incitament til at holde øje med strømpriserne og til at flytte deres strømforbrug til tidspunkter med begrænset efterspørgsel og dermed lave elpriser. Flexafregning er kommet for at blive. Det kan du være ganske sikker på.

 

Elpriser flexafregning

Ved flexafregning følger din elpris markedsprisen – både når den går op, og når den går ned igen. Elprisen bliver i høj grad påvirket af, hvor meget strøm der bliver efterspurgt, ligesom elpriserne typisk er billigst, når vinden blæser.

På det ene tidspunkt af døgnet kan kWh-prisen f.eks. være 1,22 kroner, mens den på andre tidspunkter kan ligge på 1,71 kr.

Tager du højde for døgnets forskellige elpriser, kan du spare mange penge på din elregning. Klikker du dig ind på din elleverandørs hjemmeside, kan du følge den aktuelle elpris time for time. Du kan både se den aktuelle elpris og elprisen for de kommende timer.

Elselskaber

Flexafregning solceller – værd at vide for solcelleejere

Er du solcelleejer, og bliver du afregnet efter afregningsgruppe 6, vil den eventuelle overproduktion, du sælger til nettet, blive flexafregnet. Du vil med andre ord blive afregnet med afsæt i den spotpris, der gør sig gældende i den time, hvor strømmen er blevet produceret.

I løbet af et døgn er der 24 forskellige spotpriser på el – altså én spotpris pr. time. Derfor kan det have stor betydning, om størstedelen af strømmen produceres på det ene eller andet tidspunkt af døgnet.

dinfagpartner logo

Vil du have 3 uforpligtende og gratis tilbud på strøm?

Find ud af, om du kan spare penge på din el- eller gas regning

Få gratis og uforpligtende op til 3 tilbud

Det tager kun 2 minutter