Hvad er elafgift? Få reduceret afgiften til el (Guide 2023)

elafgift 2023

Indholdsfortegnelse

Danmark er et af de lande i verden med flest afgifter. En af de mange afgifter er elafgiften. Afgiften på elektricitet blev indført i 1977 og har eksisteret lige siden. I Danmark betaler du elafgift, uanset hvilket elprodukt du har, og hvor meget strøm du bruger.

Elafgiften er ikke til at komme udenom, men du kan få reduceret din nuværende elafgift, hvis du lever op til en række krav. Alle danskere kan desuden glæde sig over, at elafgiften lempes i 2023. I guiden kommer vi omkring alt, hvad der er værd at vide om elagiften i 2023.

Vindmøller ved vandet
Vindmøller på en mark
elafgift 2023

Hvad er elafgift?

En elafgift er, som ordet antyder, en afgift på elektricitet. Afgiften på elektricitet udgør en betydelig del af din samlede elregning. Tidligere har elafgiften udgjort ca. 50 % af prisen på elektricitet, men grundet stigende elpriser og en nedsat elafgift udgør den reducerede elafgift i dag en mindre andel end tidligere.

Elafgiften betales til staten, men opkræves af dit elselskab.

Du kan se, hvor meget du betaler i elafgift ved at finde din seneste elregning frem og finde den linje, hvor der står Elafgift. Der vil muligvis også være et punkt, der hedder Reduceret elafgift, hvis dit elforbrug overstiger 4.000 kWh om året, og hvis du lever op til de øvrige krav. Mere om dette senere i guiden.

Vil du have 3 uforpligtende og gratis tilbud på strøm?

Formålet med at opkræve en elafgift

Siden elafgiften blev indført for ca. 45 år siden, har vi betalt afgifter på den strøm, som vi bruger til at oplade elbilen, til at vaske tøj m.v. Formålet med at opkræve en elafgift er at skabe et incitament for at reducere et stigende og højere elforbrug og dermed begrænse de klimaudfordringer, som vores CO2-forbrug er skyld i.

Elafgiften er bestemt af både danske og internationale love, hvorfor det er obligatorisk at betale elafgiften, uanet hvem du vælger som din elleverandør.

Krav for at få reduceret din elafgift

Det er som nævnt obligatorisk at betale en afgift på elektricitet, men ved opfyldelse af en række krav kan du få reduceret elafgift og dermed spare penge på din elregning.

 

For at få nedsat elafgift skal følgende krav være opfyldt:

  • Din bolig er registreret med el som den primære opvarmningskilde (dette skal være registreret hos både Bygnings- og Boligregistret (BBR) og dit elselskab

  • Din bolig skal være registreret som helårsbeboelse eller sommerhus (dette skal være registreret hos BBR)

  • Dit elforbrug skal overstige 4.000 kWh om året

 

Er disse kriterier opfyldt, kan du få registreret din bolig med reduceret elafgift. Afgiften reduceres for den del af dit elforbrug, der overstiger 4.000 kWh årligt.

elpriser udvikling 10 år

Reduceret elafgift med tilbagevirkende kraft

For at få registreret din bolig med reduceret elafgift skal du sende en ansøgning, og du skal leve op til de krav, der stilles i forhold til dokumentation. Dette gælder, uanset om du søger reduktion fra dags dato eller med tilbagevirkende kraft.

For helårsboliger gælder det, at du kan søge op til tre år tilbage i tiden. Det er altså muligt at få reduceret elafgift med tilbagevirkende kraft. Ønsker du at søge reduktion med tilbagevirkende kraft, skal der kunne fremlægges BBR-dokumentation for den dato, der ønskes reduktion fra.

Du kan kun ansøge, hvis du ikke allerede får reduceret elafgift. Du kan se på din elregning, om du får reduceret din elafgift på nuværende tidspunkt.

Elafgiften sænkes fra 1. januar 2023 og seks måneder frem

De seneste år har budt på høje elpriser og dermed dyre elregninger, og det har gjort ondt på danskernes privatøkonomi.

Dette er der forsøgt at finde en løsning på fra politisk side. Det politiske arbejde har udmøntet sig i en reel aftale, der sikrer, at elafgiften lempes midlertidig. Den midlertidige lempelse af elafgiften gælder fra d. 1. januar 2023 og seks måneder frem.

Elafgiften er sat ned til EU’s minimumssats på 1 øre pr. kWh. For en normal husstand med et forbrug på 4.000 kWh om året vil det give en besparelse på 1.880 kr. Det vides endnu ikke, om perioden med den lave elagift vil blive forlænget.

Vil du have 3 uforpligtende og gratis tilbud på strøm?

Vil elafgiften blive fjernet på sigt?

Elafgiften er et emne, der har fyldt meget i de politiske debatter de seneste år. Et bredt flertal i Folketinget var enige om at sænke elafgiften om følge af de stigende energipriser, men er det realistisk, at elafgiften vil blive fjernet helt på sigt?

I takt med at grøn energi tager over for fossile brændstoffer som kul, olie og naturgas, er det realistisk, at elafgiften vil komme ned på et lavere niveau end førhen, men foreløbigt er der ikke udsigt til, at afgiften vil blive fjernet helt.

Fradrag for elafgift for virksomheder

Du betaler både energiafgift på vandafgift til din leverandør, når du køber el på vegne af din virksomhed. En del af disse afgifter er der mulighed for at få fradrag for.

Når du bruger el i momsregistrerede virksomheder, kan du trække elafgiften fra og opnå en profitabel besparelse på dit månedligt abonnement. Hvis virksomheden bruger el i forbindelse med både momspligtigt og momsfrit salg, er det dog kun muligt at få fradrag for den del af elafgiften, der bruges til momspligtigt salg.

Fra d. 1. januar 2023 er det nu også muligt for servicevirksomheder at trække deres elafgift fra. Det gælder bl.a. bureauer, advokater m.fl.

Værd at vide om elafgiftsloven

Elafgiftsloven beskriver reglerne om afgift af elektricitet. Elafgiftsloven indeholder oplysninger om, hvornår der skal svares afgift af elektricitet, og hvornår der ikke skal. Er du i tvivl om, hvilke love der gælder for henholdsvis netvirksomheder og forbrugere, så skal du dykke ned i elagiftsloven.

dinfagpartner logo

Vil du have 3 uforpligtende og gratis tilbud på strøm?

Find ud af, om du kan spare penge på din el- eller gas regning

Få gratis og uforpligtende op til 3 tilbud

Det tager kun 2 minutter