Hvad er nettariffer? Det koster transport af strøm i 2023

nettariffer

Indholdsfortegnelse

Som elkunde i en almindelig husstand skal du både betale for selve strømmen og for at få transporteret strømmen. Udgiften til at få transporteret strøm kaldes for nettarif. Du betaler nettariffer, uanset hvilken elleverandør og hvilket elprodukt du har. Nettariffen opkræves i øvrigt af din elleverandør på vegne af dit netselskab.

Her på siden kan du læse alt om, hvad nettariffer er, hvor meget du betaler for transport af strøm, hvorfor nettariffen har ændret sig, og hvad du kan gøre for at holde dine eludgifter og forbrug nede.

Vindmøller ved vandet
Vindmøller på en mark
elafgift 2023

Hvad er nettariffer?

Du har sikkert stødt på begrebet nettariffer, når du har gennemgået din elregning og undret dig over begrebets betydning. I givet fald skal du læse med herunder.

Nettarif kunne også kaldes for transportbetaling, idet betalingen netop går til at dække udgifterne til transporten af strømmen. Udgifterne til transport opgøres pr. kWh, hvilket vil sige, at jo større gennemsnitligt elforbrug du har, desto mere skal du betale til netselskabet i form af nettariffer.

Nettariffer udgør for de fleste omkring 10 % af den samlede elregning.

Du betaler automatisk nettariffer, når du betaler din elregning, idet alle udgifter – til både elleverandør og elnettet – udgør én samlet faktura. På elregningen vil det være specificeret, hvor meget nettariffen udgør i kroner og ører.

Vil du have 3 uforpligtende og gratis tilbud på strøm?

Hvad betyder nettarif C, B og A?

Størrelsen på både netabonnementet og nettariffen afhænger – foruden hvilket netselskab du er tilknyttet – af din kundekategori. Du kan enten være i kundekategori A, B eller C. Det vil typisk fremgå af din elregning, hvilken kundekategori du er i. Der kan stå Regional nettarif C skabelon, hvis du er i kategori C.

Privatkunder og mindre erhvervskunder vil altid høre til kundekategori C, mens store og mellemstore erhvervskunder vil blive tilsluttet som A eller B kunder.

Så meget betaler du for at få transporteret strøm til din adresse

Nettariffen er den pris, du betaler for at få strømmen transporteret hen til din bolig i løbet af døgnet.

Denne pris er variabel og vil ikke blot kunne variere fra dag til dag og fra år til år, men også fra time til time – ligesom det er tilfældet for elpriser. Den konkrete pris afhænger af, hvilket netselskab du er tilknyttet. Dit netselskab bestemmes af din adresse, og du vil derfor ikke kunne skifte netselskab uden at skifte adresse.

For at finde ud af, hvor meget du betaler i nettariffer skal du kigge på dine seneste elregninger. Da nettariffen ændrer sig, vil det også være en god idé at undersøge den aktuelle pris. Det kan du gøre ved at undersøge, hvem dit netselskab er og efterfølgende besøge deres hjemmeside, hvor deres aktuelle takster bør fremgå.

Husk at tage højde for, om prisen er angivet med eller uden moms.

Solcelleanlæg på et tag

Hvorfor ændrer nettariffen sig?

Langt de fleste danskere med et gennemsnitligt forbrugsmønster har oplevet, at elregningen er steget gennem de seneste år. Ikke nok med, at den rene elpris er steget, så er nettariffen også steget. Men hvad er forklaringen på, at nettariffen har ændret sig?

 

Her er to af årsagerne:

  • Stigende pres på det danske elnet – En af årsagerne er, at presset på det danske elnet er steget markant, i takt med at flere og flere danskere har valgt at få en elbil, og at bruger strøm i et større omfang end førhen. For at fjerne presset fra elnettet er nettariffen steget med henblik på at få danskerne til at bruge mindre strøm, støtte den grønne omstilling og sprede elforbruget til øvrige tidsrum af døgnet.

  • Større omkostninger til tabt strøm – Netselskaberne har desuden sat priserne op, idet omkostningerne til strømtab undervejs er blevet større. Der sker et strømtab , når der skal transporteres strøm over store afstande, f.eks. fra en havvindmølle til en forbruger, og omkostningerne til disse tab er steget. Dette går nu udover de private elkunder.

Tarifmodel 3.0 er indført hos de fleste netselskaber

Pr. 1. januar 2023 valgte mange netselskaber at tage en ny prismodel i brug. Den nye tarifmodel, også kaldet navnet Tarifmodel 3.0, er fokuseret på øget tidsdifferentiering og kapacitetsbetaling.

Tarifmodel 3.0 skiller sig ud fra Tarifmodel 2.0 ved i stigende grad at gøre det dyrere at bruge meget strøm på de tidspunkter, hvor der er størst pres på elnettet og ved at gøre det billigere at bruge strøm på tidspunkter med mindre belastning på elnettet.

Modellen er sat i verden for at skabe mere fleksibilitet og ikke mindst for at fordele elforbruget ud over døgnets timer.

Er du tilknyttet et netselskab, der har taget Tarifmodel 3.0 i brug, vil du dermed kunne spare penge ved bruge strøm på de rigtige tidspunkter. De rigtige tidspunkter er tidspunkter med lav belastning på nettet – det vil typisk være om natten.

Vil du have 3 uforpligtende og gratis tilbud på strøm?

Hvad kan jeg gøre ved stigende nettariffer?

Du har, som vi nævnte tidligere, ikke mulighed for at slippe for de nye tariffer ved at skifte netselskab, da netselskabet er fast for din adresse.

Du kan holde dine udgifter nede ved at flytte dit elforbrug til tidspunkter med lave nettariffer. Dette er muligt, hvis du er tilknyttet et netselskab, der opkræver tidsdifferentierede tariffer. Ved tidsdifferentierede tariffer afhænger prisen af, hvornår på døgnet du bruger strømmen. Prisen bliver opgjort på timebasis.

Hvordan kan jeg få en billigere elregning?

Du kan gøre flere forskellige ting for at få en billigere elregning . Nogle af mulighederne er du allerede blevet præsenteret for i guiden, men der er selvfølgelig andet, du kan gøre end det nævnte.

 

Her er nogle tips til at få en billigere elregning:

  1. Flyt dit elforbrug til de tidspunkter på døgnet, hvor der ikke er høje elpriser og nettariffer

  2. Fyld din vaskemaskine og opvaskemaskine helt op, før du sætter maskinerne i gang

  3. Tør så vidt muligt dit tøj udenfor

  4. Læg låg på gryderne, når du laver mad

  5. Skift de gamle pærer ud med nogle mere energirigtige

  6. Hold øje med dit elforbrug

Få 3 gratis tilbud på billig strøm

Du kan ikke påvirke de høje nettariffer ved at skifte elselskab, men du kan til gengæld spare penge på selve strømmen og forbruget, hvilket bestemt også er værd at tage med. Vil du gerne have en lavere elregning, så indhent 3 gratis tilbud på billig strøm gennem Din Fagpartner og vælg det bedste tilbud.

Det er helt uforpligtende at indhente tilbud fra elselskaberne.

dinfagpartner logo

Vil du have 3 uforpligtende og gratis tilbud på strøm?

Find ud af, om du kan spare penge på din el- eller gas regning

Få gratis og uforpligtende op til 3 tilbud

Det tager kun 2 minutter