Meld flytning til dit elselskab – Sådan gør du (Guide 2023)

meld flytning til dit elselskab

Indholdsfortegnelse

Du skal tage hånd om og tage stilling til en lang række ting i forbindelse med en flytning. En af de ting du skal huske at gøre er at meld flytning til dit elselskab. Dette punkt bør stå højt på din tjekliste, idet det potentielt kan have økonomiske konsekvenser ikke at informere din el leverandør om din flytning.

I dette blogindlæg kommer vi omkring, hvornår og hvordan du melder flytning til dit elselskab. Du bliver guidet trin-for-trin, og du får et overblik over dine forpligtelser.

vvs
solcelleanlæg
Billede af et håndtryk

Når du skal flytte ind

Du skal flytte til en ny adresse i den nærmeste fremtid og vil i den forbindelse komme til at stå over for en lang række beslutninger. En af de ting du skal beslutte er, hvem der skal levere el til dig. Der er frit elvalg i Danmark, hvilket gør, at du frit kan vælge el aftale og nyt elselskab.

Når du flytter til din nye adresse, skal du melde din flytning til dit elselskab senest den dag, hvor du overtager din nye bolig. Du kan tidligst melde flytning to måneder, før du flytter. Husk at oplyse, hvilken adresse du flytter til, og hvornår du overtager boligen.

Flytter du i lejebolig, vil du muligvis få tilbudt en el aftale gennem din udlejer, men det er op til dig, om du vil acceptere aftalen.

 

Opsummeret:

  • Du har frit elvalg og kan dermed frit vælge mellem alle elaftaler på markedet

  • Du kan tidligst melde flytning to måneder før

  • Du skal senest melde flytning på overtagelsesdagen

Du behøver ikke at beholde dit nuværende elselskab

En udbredt misforståelse er, at man skal beholde sin nuværende eludbyder, når man skifter adresse. Det kan du vælge at gøre, men det er ikke et krav. En flytning kan være en rigtig god anledning til at undersøge, om du rent faktisk har den bedste el aftale, eller om du med fordel vil kunne skifte elselskab.

Hvis du gerne vil have den bedste og billigste el aftale, kan du gøre klogt i at indhente gratis og uforpligtende tilbud fra flere forskellige elselskaber. Overvej også, om det kunne give mening at skifte din fastprisaftale ud med en flexprisaftale eller omvendt.

Din elregning kan blive højere eller lavere, når du flytter

Du vil muligvis komme ud for, at din elregning enten bliver højere eller lavere, når du flytter til din nye adresse, selvom dit elforbrug er uændret. Det skyldes, at dit forventede elforbrug af strøm bliver beregnet ud fra de tidligere beboeres elforbrug.

Du vil dog i alle tilfælde ikke komme til at betale for mere strøm, end du forbruger, idet der mindst en gang om året vil blive udarbejdet et forbrugsregnskab, hvor dine aconto indbetalinger sammenholdes med dit faktiske forbrug.

Du kan anmode om at få ændret aconto beløbet, hvis du mener, at dit forventede forbrug er for højt eller lavt sat.

Vil du have 3 uforpligtende og gratis tilbud på strøm?

Når du skal flytte ud

Du skal altid huske at give dit elselskab besked, når du fraflytter en bolig. Du kan nemlig komme til at skulle betale for den nye beboers elforbrug, hvis du ikke giver udbyderen besked om din flytning.

Igen er der nogle tidsfrister, du skal være opmærksom på. Når du flytter adresse, skal elselskabet have besked senest 10 hverdage og tidligst to måneder før flytningen. Sørg for at overholde disse tidsfrister, hvis du vil undgå ekstra udgifter.

Når du giver dit elselskab besked om, at du flytter ud, skal du oplyse en flyttedato. Flyttedatoen er enten den sidste dag, hvor du hæfter for huslejen, eller den dag du overdrager boligen til den nye ejer, alt efter om du har boet til leje, eller om du har solgt din bolig.

Opsummeret:

  • Du hæfter for elforbruget på din gamle adresse, indtil du giver besked om din flytning

  • Du skal senest give elselskabet besked om din flytning 10 hverdage, før du flytter

  • Du kan tidligst give elselskabet besked om flytningen to måneder, før du flytter

Husk at underret dit elselskab om din nye adresse, hvis du gerne vil beholde din nuværende el aftale.

gasleverandører - gaspriser 2022

Aflæsning af elmåleren foretages som udgangspunkt automatisk, men…

Tidligere har det været et krav, at du manuelt skulle aflæse måleren, når du fraflyttede en bolig. Dette er ikke længere nødvendigt, idet langt de fleste elmålere, der er monteret i danske husstande, byder på fjernaflæsning.

Trods dette kan du gøre klogt i, at lave en manuel aflæsning, så du har mulighed for at tjekke, om din slutopgørelse stemmer. For at have din dokumentation i orden bør du aflæse og tage et billede af elmåleren på flyttedatoen. Sørg for, at tallene er tydelige at aflæse ud fra billedet.

Skal du afmelde din elaftale? Husk at gøre det skriftligt

Du kan, men skal ikke nødvendigvis, afmelde din el aftale, når du flytter til en ny adresse.

Ønsker du at melde din nuværende el aftale fra, bør du gøre det skriftligt, så du altid kan dokumentere, at du har gjort det. Du kan hos de fleste elselskaber afmelde el ved at udfylde en online formular eller ved at sende en mail. Vær opmærksom på, hvilke vilkår der gælder i forhold til binding og opsigelsesvarsel.

Hvis du bor i et bofællesskab

Hvis du bor i et bofællesskab, hvor der er flere personer tilmeldt el aftalen, skal du huske at give elselskabet besked om din fraflytning. Ellers risikerer du at hæfte for betalingen, såfremt dine tidligere roomies ikke kan betale deres elregninger.

Vil du have 3 uforpligtende og gratis tilbud på strøm?

Hvis du glemmer at melde flytning til dit elselskab

Det kan give uheldige misforståelser og have konsekvenser for din økonomi, hvis du glemmer eller undlader at melde flytning til dit elselskab. Du vil nemlig kunne komme til at hæfte for andres elforbrug, hvis du glemmer at kontakte dit elselskab.

Som hovedregel hæfter du for elforbruget på adressen, indtil elselskabet har registreret, at du er flyttet til din nye bopæl. Sørg derfor for at give eludbyderen besked hurtigst muligt.

Udlejer kan melde til- og fraflytning med en fuldmagt

Du skal som udgangspunkt selv give eludbyderen besked om, at du flytter. Bor du til leje, har udlejeren dog mulighed for at melde til- og fraflytning på dine vegne, såfremt der bliver lavet en fuldmagt. Find evt. en skabelon på nettet, hvis du ønsker at lave en fuldmagt til din udlejer.

Det er som regel nemt og hurtigt at melde flytning, hvorfor de færreste følger behov for at involvere udlejer i dette.

Koster det noget at flytte en elaftale?

Du har altid mulighed for at tage din elaftale med dig, når du flytter, og det gælder også, selvom du flytter til en anden by eller landsdel. Som udgangspunkt vil dette være helt gratis, medmindre dit elselskab har oplyst andet. Hos nogle elselskaber bliver der dog opkrævet et flyttegebyr, idet der skal laves en flytteopgørelse.

aktuelle elpriser

Aflæs elmåleren ved til- og fraflytning

Som vi har været inde på, så er det en god idé at aflæse elmåleren ved både til- og fraflytning. Det er ganske rigtigt ikke længere et krav, eftersom elselskabet bruger fjernaflæsning, men du kan alligevel vælge at gøre det for din egen skyld.

Du har nemlig, uanset om du har en elmåler med manuel eller elektronisk aflæsning, ansvaret for aflæsningen, og det vil derfor også være dit ansvar at reagere, hvis tallet på elregningen ikke stemmer overens med de tal, der fremgår af elmåleren.

Ræk ud til udbyderen hurtigst muligt, hvis du mener, at der er fejl i dine opkrævninger.

dinfagpartner logo

Vil du have 3 uforpligtende og gratis tilbud på strøm?

Find ud af, om du kan spare penge på din el- eller gas regning

Få gratis og uforpligtende op til 3 tilbud

Det tager kun 2 minutter