Solcelleanlæg regler – Alt du skal vide om solceller i 2023

solcelleanlæg

Indholdsfortegnelse

Som kommende eller nuværende solcelleejer er der en række af solcelleanlæg regler, du skal stifte bekendtskab med og forholde dig til. Listen over regler er lang og kan virke en smule uoverskuelig, men her på siden giver vi dig et godt og overskueligt overblik over de vigtigste regler.

I blogindlægget kommer vi bl.a. omkring reglerne vedr. ændring og afmelding af solcelleanlæg, salg af en overskydende mængde strøm, optimale placering af solceller og meget mere.

Billig strøm
Tid til en ny elleverandør?
Solcelleanlæg på et tag

Solcelleanlæg regler vedr. montering

Inden du takker ja til et tilbud på et solcelleanlæg, skal du undersøge, om dit hus er egnet til solceller. I den anledning skal det bl.a. afklares, om taget kan bære solcellepanelerne. Er du i tvivl om dette, bør du rådføre dig med en bygningsingeniør eller autoriseret elinstallatør.

Du bør desuden kontakte din kommune, der kan gøre dig klogere på, om der er nogle lokalplaner, servitutter eller fredninger, der forhindrer dig i at montere solceller på dit hus. Det er f.eks. som udgangspunkt ikke tilladt at opsætte solceller på bevaringsværdige huse.

Solcelleanlæg regler vedr. placering af solceller

For at sikre en lovlig placering af dine solceller skal du være opmærksom på de gældende regler i henhold til Bygningsreglementet.

Der er bl.a. regler for, hvor højt solcellerne må sidde på dit hus, og hvor langt solcellerne skal placeres fra skellet mellem dig og din nabo. Hvis disse regler ikke overholdes, kan man blive nødsaget til at ominstallere solcelleanlægget med dertilhørende udgifter.

 

Her er nogle af de vigtigste regler vedr. placering af solceller:

  • Du må ikke placere solcellerne tættere på skellet end 2,5 meter (5 meter i sommerhusområder)
  • Solcelleanlægget skal fastgøres, så bygningskonstruktionen er sikkerhedsmæssig forsvarlig

Vil du have 3 uforpligtende og gratis tilbud på solcelleanlæg?

Regler vedr. ændring af solcelleanlæg

Ved ændring af dit solcelleanlæg skal netvirksomheden have besked herom. Netvirksomheden vil efterfølgende indberette ændringen til Stamdataregistret. Du skal underrette dit netselskab med det samme, at forholdet er indtruffet.

Du må ikke udvide dit eksisterende solcelleanlæg, hvis anlægget er godkendt til timebaseret nettoafregning. Det er f.eks. ikke tilladt at opsætte en inverter eller flere paneler, der vil ændre på anlæggets effekt. Hvis anlæggets størrelse udvides, vil det falde ud af den oprindelige godkendte ordning.

Der er mulighed for både at udskifte mangelfulde eller defekte komponenter, så længe du sikrer dig, at det nye panel eller den nye inverter er af samme type / mærke som den oprindelige komponent.

Solcelleanlæg regler vedr. afmelding

Ved ønsket om at afmelde et solcelleanlæg gælder det også, at du skal give din netvirksomhed besked herom. Efterfølgende vil netvirksomheden indberette afmeldingen til Stamdataregistret.

Vær opmærksom på, at hvis du afmelder dit anlæg, har du ikke mulighed for at komme tilbage på samme ordning, idet anlægget vil få en ny nettilslutningsdato. Er du i tvivl om, hvem dit netselskab er, og hvem du dermed skal give besked om afmeldingen, kan du finde svaret hos Green Power Denmark.

regler solcelleanlæg

Solcelleanlæg regler vedr. salg af overskydende strøm

Du har mulighed for at sælge eventuel overskudsproduktion af strøm til elnettet, hvis du har et nettilsluttet anlæg.

I forbindelse med salg af overskydende strøm er der nogle regler, du skal være opmærksom på. Du skal, hvis dit solcelleanlæg er installeret efter d. 1. januar 2020, være tilmeldt en produktionselleverandør, der vil sørge for at sælge den overskydende strøm og vedvarende energi videre.

Hvis du ikke selv vælger en produktionselleverandør, vil det blive gjort for dig, og der vil i den anledning blive opkrævet et gebyr på 1.000 kr. om året. Det vil desuden ikke være muligt at beholde beløbet fra dit salg af overskydende strøm. Husk derfor at vælge produktionselleverandør.

Timebaseret, øjebliksbaseret og årsbaseret nettoafregning

Som privat solcelleejer skal du være tilmeldt en afregningsmodel. Denne afregningsmodel definerer, hvordan din overproduktion af strøm afregnes.

I skrivende stund står valget mellem to afregningsmodeller bestående af gruppe 2 (timebaseret nettoafregning) og gruppe 3 (øjebliksbaseret nettoafregning). Der har også tidligere været mulighed for årsbaseret nettoafregning, men denne afregningsmodel udgik i 2012.

Timebaseret nettoafregning vil sige, at modregningen af dit forbrug og din produktion vil ske inden for en time. Øjebliksbaseret nettoafregning vil sige, at hvis du ikke bruger energien i det øjeblik, solceller producerer grøn energi, vil den automatisk blive solgt til en produktionselleverandør.

Vil du have 3 uforpligtende og gratis tilbud på solcelleanlæg?

Skatteregler ifm. salg af overskudsstrøm

Du skal muligvis betale skat, hvis du er ejer af et solcelleanlæg, herunder monokrystallinske solceller, polykrystallinske solceller eller krystallinske solceller, der er tilsluttet elnettet. I henhold til de danske skatteregler skal du betale skat, hvis du sælger strøm for mere end 7.000 kr. årligt.

Al indtægt herunder er skattefrit. Desuden er dit eget forbrug skattefrit.

Hvis dit samlede salg af overskydende strøm overstiger 7.000 kr., skal der svares 60 % i skat af det overskydende beløb. Dette beløb skal indtastes i rubrik 20 på årsopgørelsen. Hvis du f.eks. har solgt strøm for 10.000 kr. i løbet af et kalenderår, skal du betale skat af 3.000 kr. (10.000-7.000).

6 kW grænse pr. husstand

Der gælder en grænse på 6 kW pr. husstand for anlæg, der er godkendt til forhøjet pristillæg eller timebaseret nettoafregning. Det er tilladt at opsætte mere end ét anlæg, så længe den samlede effekt ikke overstiger den øvre grænse på 6 kW.

Ved etablering af anlæg nr. to skal det nye anlæg have en særskilt forbrugsinstallation. Hvis det nye anlæg ikke bliver tilsluttet en separat forbrugsinstallation, vil det blive anset som en udvidelse af det eksisterende anlæg, og så vil der gælde nogle andre regler i forhold til afregning.

Fradrags- og tilskudsregler for solcelleanlæg

Tidligere har det været muligt at opnå både fradrag og tilskud ved køb og etablering af solcelleanlæg. Indtil 2022 kunne man få håndværkerfradrag for udgifterne til de arbejdstimer, der var forbundet med installation af solceller. Du kunne ligeledes få fradrag for reparation og udskiftning af solceller. Dette er ikke længere en mulighed.

For år tilbage var der ligeledes en tilskudsordning, der skulle gøre det mere attraktivt at investere i solceller. Denne ordning er, ligesom håndværkerfradraget, desværre blevet droppet, hvorfor der ikke længere ydes tilskud til installation af solcelleanlæg.

Selvom der hverken er mulighed for at få tilskud eller fradrag ved installation af solceller, kan det stadig være en god investering.

dinfagpartner logo

Find ud af, om du kan spare penge på din el- eller gas regning

Få gratis og uforpligtende op til 3 tilbud

Det tager kun 2 minutter