Bliver din varmepumpe ulovlig om 5 år?

Varmepumpe - Luft til luft varmepumpe - luft til vand varmepumpe

Indholdsfortegnelse

Ny udfasningsprogram af vestemt gasart

Det danske engagement for nye og mere klimavenlige opvarmningsmetoder til hus, villa, osv. har oplevet ekstrem stigning i popularitet over de seneste par år. Ligeledes har engagementet for udfasningen af naturgasfyr og klimaskadelige varmepumper oplevet en markant stigning i popularitet, både på den befolkningsmæssige og den politiske front.

Men det er desværre ikke kun solskin og regnbuer når det kommer til dette nye engagement – En række af problematikker er nemlig opstået i sammenhæng med den nye dansk lovgivning pr. 1. januar 2022. og EU’s ny udfasningsprogram af en bestemt gasart. 

Så hvis du ønsker at vide mere omkring hvorfor nogle anlæg kan blive ulovlige om blot 5 år, og hvorfor du allerede nu vil kunne opleve problemer med din varmepumpe, så læs videre.

Hvorfor er vi interesseret i varmepumper? 

Før vi kan dykke dybere ned i diverse problemstillinger der er opstået som følge af den nye danske bekendtgørelse og EU’s udfasningsprogram, vil det være en stor fordel at forstå hvorfor danskerne overhovedet er interesseret i varmepumper.

Populariteten inden for denne form for opvarmningsanlæg f.eks. luft til luft varmepumper & luft til vand varmepumper er blevet meget synlig i vores samfund, og det er der solid baggrund for – herunder klima- og økonomiske fordele. Opvarmningsanlæg såsom fjernvarme eller normal elvarme bliver udkonkurreret i stor stil af nyudviklede varmepumper. Nogle reklamerer med varmeregningsreduktioner på op mod 50 % af ens nuværende regning, hvis man før anvendte alternative opvarmningsanlæg såsom et ældre gasfyr.

Klimamæssige fordele 

Den grønne omstilling er et vendingspunkt i det danske samfund som også har sat sit præg på vores beslutningsprocess, når det kommer til hvilke opvarmningsanlæg vi burde investere i. Det er nemlig meget mere miljøvenligt at anvende en nyudviklet varmepumpe til opvarmning af hus, villa, osv. end ældre gasfyr og andre alternative opvarmningsanlæg.

Politisk pres til udskiftning af naturgasfyr 

Den danske regering har med  et mål om en grønnere omstilling valgt at fremsætte en mængde hjælpemidler til den danske befolkning. Disse hjælpemidler har til intention at gøre omstillingsprocessen fra naturgasfyr til mere miljøvenlige opvarmningsanlæg, så attraktivt som muligt . Nogle af de tiltag som er blevet realiseret er; Nemmere mulighed for optagelse af lån til udskiftning af olie-og gasfyr, statsgaranti på lån til udskiftning af olie- og gasfyr og m.m.

Disse lovmæssige hjælpepakker har på nuværende tidspunkt en gyldighedsperiode mellem 2020 ~ 2026.

Hvorfor er nogle varmepumper problematiske?

Der er begyndt at opstå en række problematikker i forbindelse med varmepumper  

Hvis du er stolt ejer af en varmepumpe sidder du muligvis og bliver anspændt når tendensen omkring en række problematikker stille og roligt begynder at flyde til overfladen. Det skal dog understreges, at det ikke er alle som vil blive påvirket af følgende iagttagelser men blot de specifikke opvarmningsanlæg som indeholder de nævnte kriterier. Vi kan opdele kriterierne med følgende to overskrifter: 

    1. EU’s udfasningsprogram af kølemiddellet HFC.
    2. Ny bekendtførelse om reguleringen af visse drivhusgasser

EU’s udfasningsprogram for HFC-kølemiddellet.

EU’s European Commission (EC) offentliggjorde deres forslag til et fremtidsorienteret udfasningsprogram af den miljøskadelige gasart: HFC, som anvendes til kølemiddel i varmepumpe.  

Denne udfasning er med en formodning fuldkommen i  ~2028. Udfasning vil blive gennemført via tre generelle udfasningstrin med fokus på trinvist at minimere anvendelsen af HFC. Udfasningsprogrammet kan på baggrund af dette opdeles i trinvis forbudsplanlægning på følgende anlæg med nævnte anlægskriterier.

  • Januar 2025: Alle anlæg som indeholder mindre end 3kg f-gasser (herunder HFC) og har en GWP på 750 eller mere.
  • Januar 2027: Alle anlæg med en kapacitet op til og inkluderende 12kW (3.4TR), som indeholder f-gasser og har en GWP på 150 eller mere.
  • Januar 2027: Alle anlæg med en kapacitet over 12kW (3.4TR), som indeholder f-gasser og har en GWP på 750 eller mere.

Det er EU’s forventning at disse regelmæssige forbud gradvist vil gøre alternative miljøvenlige opvarmningsanlæg mere attraktive – Altså dem med en lavere GWP – Global Warming Potential.

Det skal dog pointeres, at indførelsen af dette udfasningsprogram indeholder en række specifikke undtagelser, som vi har valgt ikke at gå i detaljer med – Ønsker du at læse en mere detaljeret beskrivelse af udfasningsprogrammet kan du læse om det her

Ny dansk lovgivning om handle, import & installation 

En ny dansk bekendtegørelse om regulering af visse indutrielle drivhusgasser forklarer, at anvendelsen af en række miljøskadelige husholdningsmæssige opvarmningsanlæg bliver yderlige regurleret, herunder HFC. 

Det blev i forlængelse af denne regulering forbudt at importere, handle og anvende anlæg som indeholder, hvad der vil svare til mere end 5 tons CO2-ækvivalenter. Hidtil var denne grænse på 10 tons CO2-ækvivalenter. Denne nye regulering har stor betydning for varmepumpeejerene, idet undtagelsen for dette opvarminingsanlæg d. 1. januar 2022 blev ophævet, og siden har skulle agere under samme lovgivning som andre anlæg.

Det er vigtigt at pointere, at denne lovgivning har visse undtagelser. Det vil derfor være aktuelt at nævne, at servicering af køleanlæg, airconditionanlæg, varmepumper, osv. stadigvæk er tilladt. 

De respektive virksomheder kan derfor stadigvæk yde en service til varmepumperne som er blevet installeret før lovgivningen blev gennemført, selvom indholdsgrænsen overstiger hvad der svarer til mere end 5 tons CO2-ækvivalenter.

Vindmøller ved vandet
Vindmøller på en mark
elafgift 2023

Hvad betyder dette for mig? 

Du står muligvis og tænker; hvad betyder dette faktisk for dig? Med indførslen af både den ny danske lovgivning pr 1. januar 2022 og EU’s udfasningsprogram, er der opstået et nyt niveau af usikkerhed om hvad den almindelige danske varmepumpeejere skal forvente.

Påvirkningen af lovgivningerne afhænger kraftigt af lige præcis din situation – Vi har derfor tilføjet tre korte beskrivelser til tre aktuelle situationer.

     – Jeg er ejer af en varmepumpe der overskrider reguleringerne pr. januar 2022

Hvis du står og er ejer af en varmepumpe som indeholder, hvad der svarer til, 5 tons CO2-ækvivalenter, burde du være opmærksom på dine muligheder. Du vil stadigvæk have mulighed for servicering, trods dens overskridelse af tilladte indhold.

Desværre vil problematikken opstå ved ønske om salg af anlægget, idet anlæg som overskrider indholdsgrænsen ikke må videresælges – Ligesom Niels B. forklarer i hans oplevelse med salg af varmepumpe 

     – Jeg er ejer af en varmepumpe som falder under EU’s udfasningsprogram 

Er du den heldige ejer af en varmepumpe som endnu ikke er påvirket af Januar 2022 lovgivningen men anvender stadigvæk på længere sigt bliver indkapslet af EU’s udfasningsprogram?

En unik og vigtig situation at udforske – Det er rigtigt, at denne type varmepumpe stadigvæk kan videresælges før de respektive reguleringer påføres fra EU’s side. Hvis du ønsker at beholde dit anlæg, vil du ligeledes have mulighed for servicering– sammenligneligt med de varmepumper som allerede er påvirket af den danske lovgivning.

     – Jeg ønsker at købe en varmepumpe 

Det er vigtigt, at holde øjnene åbne for miljøvenligheden som diverse varmepumper på markedet tilbyder. Pr. Januar 2022 lovgivningen, vil du kunne forvente, at ingen anlæg som overskrider reguleringen vil kunne købes, men det er stadigvæk vigtigt at tage den rigtige beslutning.

Det er nemlig en god ide, at satse på de mest miljøvenlige varmepumper. Kølemidlet R32 er det mest udbredte og anvendte kølemiddel i nutidens anlæg .

Fordelen ved R32 er dens imponerede miljøvenlighed, kontra andre tidligere kølemidler. R32 har en GWP på 675 og indeholder 1,6 tons CO2-ækvivalenter, hvilket er langt under den nuværende indholdsgrænse på 5 tons CO2-ækvivalenter.

Så hvis du ønsker at købe en varmepumpe, skal du satse på de mest miljøvenlige valgmuligheder – Derudover er det altid en god ide at få en åben diskussion med din forhandler, før en endelig beslutning tages.

Ønsker du at få tilbud på varmepumper? 

Nu hvor du er blevet varmepumpe-ekspert inden for de nye lovgivningsmæssige forhold, så vil det ikke være helt dumt at få nogle søgt markedet for varmepumper – Derfor vil vi gerne henvise enhver til at udfylde vores uforpligtende formular og få op til 3 tilbud på varmepumpe.

Link til formular: https://dinfagpartner.dk/varmepumpe/

Find ud af, om du kan spare penge på din el- eller gas regning

Få gratis og uforpligtende op til 3 tilbud

Det tager kun 2 minutter