Opret din opgave og

modtag gratis op til

3 uforpligtende tilbud

  

Hvorfor vælge Din Fagpartner?

  • Nemt, gratis og uforpligtende

  • Over 10.000 formidlede opgaver

  • Over 150 professionelle fagpartnere tilmeldt

Nedbryder

 

Hvad forstås ved en nedbrydning?

 

Ved en nedrivning, også kaldet en nedbrydning, forstås arbejdet af at fjerne forskellige strukturer, der anses for at være uegnet eller ikke længere er ønsket til det område de befinder sig i. For at udføre nedrivningen af strukturer, heriblandt bygninger eller broer, bruges ofte en blanding af arbejde med maskiner og håndkraft. Gennem nedrivningsarbejdet reduceres en bygning til mindre stykker, der er let medgørlige, og kan blive transporteret væk.

Ofte er der behov for en nedrivning, når der skal gøres plads til nye projekter i et område. Her kan en struktur ønskes nedrevet, hvis den står i vejen for dette projekt. Nedrivninger kræves også i tilfælde, hvor der skal fjernes ustabile, gamle og potentielt skadelige strukturer.

 

Nedriverens redskaber

 

Tænker man på det udstyr en nedrivningshåndværker må have, vil mange se en stor forhammer eller mejsel. For at gøre arbejdet mere effektivt og samtidig reducere slid på håndværkerne, bruges der i dag en række moderne maskiner til at assistere i nedrivningsarbejdet. Fartøjer, som minnigravere, bulldozere og kraner, er ofte en vital del af en nedrivningsopgave. For at transportere løse dele, så bruges der også forskellige redskaber, heriblandt motortrillebøre og forstærkede anhængere.

En faktor der er særligt vigtig at tage stilling til, når der arbejdes med større maskiner til nedrivning, er udsyn. Da mange af fartøjerne har et begrænset udsyn, er det vigtigt at alle, der arbejder i nærheden af fartøjet, tager stilling til dette. Har føreren af en kran eller bulldozer ikke øje på de omkringliggende arbejdere, kan det hurtigt føre til farlige situationer og arbejdsskader. Derfor sørger nedrivningsfolk for altid at vide, hvor hinanden befinder sig og holder kontakten, hvis der sker ændringer.

 

Miljø screening

 

For at en nedrivning kan foretages ordentligt, er det i Danmark lovpligtigt, at der foretages en miljøscreening. Denne screening tester det kommende nedrivningsprojekt for forskellige skadelige stoffer, heriblandt byggematerialet asbest.

Grunden til at en sådan screening er vigtig, er fordi at disse materialer, hvis indåndet, vil føre til alvorlige sundhedsfarer. Nedlægges strukturer med farlige stoffer, som asbest, vil fibrene fra materialet ligge sig som støvkorn i luften. Ender disse støvkorn i lungerne på en arbejder eller uheldig nabo, vil det ikke længere være muligt at fjerne dem. Derfor er det utroligt vigtigt, at der tages de rigtige tiltag, for at sikre sikkerheden af arbejdet.

 

Miljøsanering

 

Udførslen af nedrivningsopgaver, hvor der skal tages tiltag på baggrund af screeninger, hedder miljøsaneringsopgaver. Her sørger håndværkere med træning inden for miljøsanering, for at fjerne disse skadelige materialer på forsvarlig vis. Ved at gøre dette, så sikres de håndværkere der foretager nedrivningen og de forbipasserende i området omkring opgaven.

 

Miljøvenlig nedrivning

 

Laves en miljøvenlig nedrivning, kan dette både betyde et fokus på genbrugen af strukturens materialer, eller skånsomhed over for lokalområdet. Ligger fokusset på genbrug, kan det betyde at der gøres en ekstra indsats for at sortere de forskellige materialer, så det er let at bearbejde senere. På denne måde sikres det at mange af materialerne kan bruges til nye projekter.

Er der fokus på skånsomhed over for lokalområdet, er der tale om et nedrivningsarbejde, hvor fremkomsten af støv og lignende restmateriale, der kan være til irritation eller skade for lokalområdet, skal mindskes.

 

Nedknusning

 

En af de måder nedrivningsfolk kan sørge for at gennembruge forskellige materialer efter et projekt, er ved nedknusningen af strukturens råmaterialer. Eksempler på disse kan være ved byggematerialer som beton og mursten, der efter deres nedknusning, kan bruges i blandinger til at skabe nye og moderne strukturer. For at udføre et nedknusningsarbejde, bruges store og specialiserede knusningsmaskiner, der laver store bunker af råmateriale til genbrug.

 

Professionelt nedrivningsarbejde

 

Da nedrivningsarbejde, selv ved mindre bygninger, kan være farligt eller føre til langvarige arbejdsskader, kræves der en særlig erfaring til nedrivningsarbejdet, så processen kan blive udført forsvarligt. For at sikre kvaliteten og sikkerheden af arbejdet, tager nedrivningsfolk derfor en 1½ års arbejdsmarkedsuddannelse med speciale inden for nedrivning.

 

Formidlingsplatforme

 

Med mere end 500 danske nedrivningsfirmaer på landsplan, er er et stort udvalg af priser og erfaringsniveauer at vælge imellem. Derfor kan man med god samvittighed dele sin opgavebeskrivelse med en formidlingsplatform. Ved at gøre dette, kan platformen gennemse opgaven, hvorefter samtlige relevante nedrivningsfirmaer vil blive kontaktet. Ved at sende din opgave til Din Fagpartner, kan du nemt og hurtigt få adgang til 3 tilbud fra kvalificerede nedrivningsfirmaer, gratis og uforpligtende.