Modtag op til 3 tilbud fra en elektriker

Start din elektriker forespørgsel her

Indtast og vælg din adresse for at komme i gang. Det tager under 2 minutter.

Få tilbud fra elektriker der matcher dine behov. Lad dem kæmpe om dig!

Så nemt er det at bruge Dinfagpartner

1.

Du udfylder formularen og beskriver dit behov.

2.

Vi matcher dig op imod de rette selskaber og formidler din forspørgsel.

3.

Du får direkte kontakt til relevante selskaber– enten pr. telefon eller mail

Elektriker

Hvad forstås ved en elektriker?

En elektriker kendetegnes som en erhvervsperson, der har taget en uddannelse i udførelsen af installationer, reparationer, opdateringer eller analyser af en række elektriske systemer. For at en elektriker kan udføre særligt avancerede opgaver, kræves det at han/hun er autoriseret. Denne autorisation kommer som udgangspunkt ved, at en elektriker møder en række krav, forbundet med udførelsen af særlige opgaver og er registreret i sikkerhedsstyrelsen. Autorisering kan være meget vigtigt for en elektriker, da det i mange tilfælde er forbudt for uautoriserede at lave avancerede installationer.

Elektriske systemer

Et eksempel på de elektriske systemer, som en elektriker arbejder med, kan være dem, man kender fra den almene borgers husstand. Der er her tale om det netværk af ledninger og strømomformere, der tager imod strøm fra kraftværket, og leder det effektivt rundt i det enkelte hus. Med denne opstilling kan der føres strøm til alt fra husets lamper, til radiatorer, vandhaner og strømstik. Hvad end der er tale om nye installationer eller optimering af energiforbruget i en bolig eller større erhvervsbygning, så er der hjælp at hente fra en elektriker.

Specialiserede elektrikere

Med den betydningsfulde udvikling, der har været indenfor teknologi de senere år, er mængden af relevante opgaver inden for elektrikernes erhverv hurtigt blevet bredere. Derfor er der indenfor området, blevet etableret specialiserede uddannelser, der støtter inflationen af opgaver på markedet. Det er ikke længere unormalt for elektrikere med flere års erfaring, fortsat at skulle tage nye kurser for at følge udviklingen. Dette er nemlig vigtigt, hvis der skal vedligeholdes en god standard på markedet.

Hvorfor en elektriker er en god idé

Grunden til, at mange avancerede opgaver kræver en autoriseret elektriker, er hovedsageligt for at sikre kvaliteten af opgaven. Da uautoriseret arbejde kan føre til mange problemer, er det derfor vigtigt, at arbejdet bliver udført med en passende kompetence. Med en autoriseret elektriker sikres det, at arbejdet udføres med et tilstrækkeligt niveau, der kan findes landsdækkende. På denne måde, er man sikker på kvaliteten af det udførte arbejde.

Risikoen ved elektrisk arbejde uden autorisation

Hvis en privat person ikke har det helt rigtige kendskab til de elektriske systemer, der ønskes installeret, repareret eller opdateret, kan det i mange tilfælde føre til adskillige ubehagelige situationer. Selv hvis opgaven udføres af en ven med god erfaring indenfor området, er der stadig en manglende sikkerhed, hvis ikke vennen er autoriseret samt lever op til de lovpligtige sikkerhedsstandarder.

Udføres arbejdet forkert, kan det resultere i at systemet har fejl eller mangler, der på sigt vil føre til irritation eller en større bekostning. Eksempler på fejlagtige installationer kunne være i private hjem, hvor en løs forbindelse eller en forkert indsat ledning, kan føre til mange forskellige ubehagelige situationer. Fejlagtige installationer kan betyde, at det forkerte lys tændes ved tryk på en stikkontakt, at lys skinner med dårlig eller varierende styrke samt en kortslutning, der hindrer alt strøm i boligen. I sidste ende, kan fejlagtigt udført elektrisk arbejde beskadige boligen og dens beboere.

Når det kommer til de værste tilfælde, ses det at uautoriseret arbejde kan have katastrofale følger. Hundredvis af årlige husbrande formodes at være startet pga. fejlagtige elinstallationer og mangelfuldt elektrisk udstyr. På trods af at det årlige antal danske husbrande gennemsnitligt har været faldende, koster de stadig menneskeliv, hvilket nemt kunne have været undgået ved at tage de rigtige forbehold. En autoriseret elektriker sørger for, at de elektriske systemer er holdbare, sikre og ikke skaber farlige situationer på lang sigt.

Sikring af en elektrikers arbejde

En god tommelfingerregel at huske på, når der ledes efter en autoriseret elektriker, er at undersøge om elektrikeren eller firmaet er medlem af en brancheforening. I de sjældne tilfælde, hvor der er mangler ved en autoriseret elektrikers arbejde, kan brancheforeningen træde frem og sikre at problemet løses, hvis ikke elektrikerfirmaet kan. På denne måde sikres det, at man ikke har betalt for et stykke arbejde, der er blevet lavet med fejl, og at man er sikret erstatning, hvis ikke elektrikerfirmaet kan løse problemet.

Formidlende platforme

På grund af den store udvikling af opgaver i elektrikernes felt, er det blevet sværere for individuelle elektrikerfirmaer at kunne tilbyde service til alle områder. Derfor er der blandt de mange elektrikerfirmaer, ikke en stor nok variation af arbejdere, til at virksomhederne kan finde erfaring i hele området. Har en kunde eller erhvervsperson en særlig opgave, kan det derfor være problematisk at finde det mest egnede firma. En opgave, der kan løses af ét firma, kan være et problem for et andet. Med hundredvis af danske elektrikerfirmaer i Danmark, der har specialer som varierer, ville det derfor tage lang tid at finde det helt rigtige firma – selv hvis man leder lokalt.

For at dække behovet om at finde den rigtige elektriker, er der over de seneste år, blevet etableret en række formidlingsplatforme. Disse platforme har til opgave at undersøge en given opgave, finde ud af hvilke firmaer, der kan klare opgaven og kontakte de mest relevante firmaer, på tværs af markedet. Dinfagpartner udfører en gratis formidling af en ønsket opgave, hvorefter der findes op imod 3 gode tilbud fra forskellige elektrikerfirmaer, der har den rette autorisering og kompetence til opgaven.

Find ud af, om du kan spare penge på strømregningen

Få gratis og uforpligtende op til 3 tilbud på strøm

Det tager kun 2 minutter