Få op til 3 tilbud fra advokat/jurist

Start din advokat forespørgsel her

Udfyld formularen her. Det tager under 2 minutter.

Få tilbud fra advokater/jurister til dit behov. Lad dem kæmpe om dig!

Så nemt er det at bruge Dinfagpartner

1.

Du udfylder formularen og beskriver dit behov.

2.

Vi matcher dig op imod de rette selskaber og formidler din forspørgsel.

3.

Du får direkte kontakt til relevante selskaber– enten pr. telefon eller mail

Hvad kan en advokat hjælpe dig med?

En advokat er en fagperson, der er uddannet til at forstå og formidle forskellige love. Derfor kan en advokat hjælpe dig ved at bruge sine juridiske kompetencer til at løse forskellige problemstillinger.

Grundet Danmarks konstante udvikling af love, vælger mange advokater at gøre sig til eksperter inden for specifikke områder af loven. Indenfor deres område, skal advokaterne konstant holde sig opdateret i takt med, at gamle love ændrer sig, og nye kommer til.

Inden for hvert fokusområde har en advokat en række særlige opgaver, krav og klienttyper. Alt efter det juridiske behov man oplever, er der som regel tilpassede typer af advokater klar til at hjælpe.

I de nedenstående afsnit, står der beskrevet nogle af de situationer en advokat kan hjælpe dig med.

Advokat til boligsager

Hovedopgaven for en boligadvokat, er som udgangspunkt at gennemgå det papirarbejde der kommer i takt med, at private skal have købt en ny bolig. Her sikrer boligadvokaten, at eventuelle kontrakter og aftaler er retfærdigt opsat for køber, og sørger for at formidle kontrakternes materiale, så det bliver gjort forståeligt for køber.

En boligadvokat kan også hjælpe med at udarbejde og tinglyse det skøde, der er købsaftalen til huset. Ved at tinglyse dette, sikrer køberen sine rettigheder til det nykøbte hus.

Advokat til personskader og erstatningssager

Når det kommer til erstatningssager, hvor én eller flere personer er kommet delvist eller meget til skade, er det normalt for de forskellige parter at få en advokat, der er specialiseret inden for personskader.

Eksempler på situationer, hvor man kan få brug for denne type advokat, kunne være ved arbejdsskader, voldsepisoder og færdselsuheld.

Her kan advokaten være med til at fastslå hvilke parter der har været skyld i, at personskaden er opstået. Ud fra graden af skaden og den uagtsomhed den anden person har udvist, kræves der herefter kompensation for skaden.

Advokat til tingskader

En skade, der ofte kan forekomme samtidig med en personskade, er en tingskade.

En erstatningsadvokat er med til at undersøge hvilke muligheder man har, hvis en anden person er skyld i en skade på noget af dit, eller om der er en forsikring der kan dække en tingskade. Det er denne type advokat der nemmest kan vejlede dig i, hvilke muligheder du har.

Forsvarsadvokater

Det er en forsvarsadvokats job at beskytte sin klient overfor en kriminel anklage eller sigtelse.

Eksempelvis når en forsvarsadvokat arbejder for at forsvare en virksomhed, vil målet være at opnå en overenskomst, uden at sagen skal nå til retten.

Da offentlige retssager hurtigt kan skade virksomheders image, vil de derfor i mange tilfælde foretrække at afslutte en anklage hurtigst muligt.

Advokat til anklager

Modsat forsvarsadvokater, har de anklagende advokater til job at bevise deres klients anklage, og dermed også opnå en retfærdig kompensation. Denne kompensation kunne eksempelvis inkludere økonomisk støtte til anklageren, samt yderligere konsekvenser for den anklagede.

En anklage omhandler som oftest ulovlige aktiviteter, men kan også vedrøre fejl lavet af den anklagede, hvilket kunne have ført til, eller allerede har ført til et negativt udfald.

For at føre sin sag an mod den anklagede, skal anklagerens advokat formidle sit bevismateriale. Dette materiale kan eksempelvis inkludere udsagn fra vidner, tekniske rapporter fra politiet eller efterforskere, samt resultaterne fra generel research lavet af advokaten.

Advokat til intellektuel ejendom

Det er den intellektuelle ejendoms job at sikre sine klienters rettigheder til deres ideer og selvlavede produkter. Intellektuelle ejendomsadvokater kan arbejde for private såvel som erhvervspersoner og virksomheder.

Advokat til familieanliggender

En advokat som er specialiseret indenfor familieanliggender arbejder med sager, der som udgangspunkt vedrører interne problemstillinger i familien. Familieadvokater kan eksempelvis arbejde på konfliktløsninger vedrørende arv, børn og skilsmisser.

Familieadvokater kan også hjælpe med vejledning, når forskellige parter af en familie er usikre på deres rettigheder i en givet situation.

Eksempelvis, hvis et par ikke længere vil bo sammen, kan det have en stor indflydelse på deres rettigheder. Herunder om de er et alment bofællesskab, et kærestepar, eller et ægtepar.

Advokat til skilsmisser

I tilfælde af, at et par ikke kan blive enige om hvordan deres skilsmisse skal forløbe, vil en skilsmisse advokat kunne hjælpe med at afklare sagen. Denne advokats job er, at formidle skilsmisseprocessen, og sørge for at deres klient får den bedst mulige start på livet efter skilsmissen.

Et af de største konflikter der kommer ved en skilsmisse, vil i mange tilfælde være opdelingen af formue og ejendom. Da parterne som udgangspunkt skal have delt deres formuer ligeligt imellem sig, kan det være svært at skabe enighed om, hvordan og hvorledes dette skal gøres.

Den endelige fordeling af formuen vil i nogle tilfælde være resultatet af lange forhandlinger, og vil næsten altid afhænge af hvilke foranstaltninger de forskellige parter har taget i takt med deres ægteskab.

Er der børn involveret i skilsmisseprocessen, skal der ofte tages en særlig hånd om en række forskellige problemstillinger. Der skal besluttes hvorvidt barnet skal bo hos en eller begge forældre efter skilsmissen, og dertil skal der også foretages visse andre foranstaltninger.

Advokat til kontrakter

Denne type advokats job, kan indebære dét at udarbejde kontrakter, vejlede sine klienter om hvordan en kontrakt bør se ud og gennemtjekke gyldigheden af en kontrakt inden den underskrives.

Kontraktadvokater er eksperter inden for de regler og reguleringer der er gyldige, når der indgås en kontrakt mellem to eller flere parter.

Denne advokat kan også give vejledning om, hvordan man skal agere, hvis en kontrakt ikke er blevet overholdt. Alt efter kontraktens indhold og de punkter der er blevet brudt, har parterne forskellige rettigheder, i forhold til, hvordan de vil fortsætte med kontrakten, eller sørge for at de bliver overholdt.

Advokat til erhvervssager

Advokater der arbejder for virksomheder, kaldes for erhvervsadvokater. Disse kan have mange forskellige fokusområder, men har alle funktionen af at skulle vejlede, og støtte deres virksomhed juridisk.

Erhvervsadvokater kan her vejlede hvordan en virksomhed bedst kan overholde markedets handelsregler, samt hvordan forskellige kontrakter skal overholdes.

Derudover kan erhvervsadvokater også have samme fokus som en kontraktadvokat, hvori de har mulighed for at få etableret eller undersøgt forskellige kontrakter.

Er virksomheden international, kan erhvervsadvokaten også have speciale inden for international handelsret, der på mange punkter kan være anderledes fra den danske.

Hvorfor en advokat er en god idé

Så snart en juridisk konflikt opstår, eller er på vej til at opstå, kan en advokat gøre en kæmpe forskel. Professionel juridisk hjælp kan være forskellen på, om man kan komme ud af en dårlig aftale, om man skal af med halvdelen af sine ejendele efter en skilsmisse eller om man kan undslippe en unødvendig bøde.

Med opgaver der kan inkludere alt fra at undersøge gyldigheden af aftaler, til at løse interne familiekonflikter og sikre testamenter, kan advokater være en afgørende del af samtlige konfliktløsninger.

Advokater kan også have en afgørende effekt på udfaldet af mere alvorlige sager. Bliver man anklaget for noget man ikke har gjort, eller har man befundet sig på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, så gør en advokat en forskel.

Eksempelvis kan man også være blevet snydt til at lave en dårlig aftale, og det kan en advokat være forskellen på. Altså, om man bruger de næste par år med eller uden en lammende gæld.

Formidlende platforme

Når man er på udkig efter en advokat, kan det være svært at finde ud af, hvor det er bedst at lede. Mellem de mange forskellige slags advokattyper samt juridiske virksomheder, er der mange forskellige muligheder at overveje.

For at gøre processen af at finde advokater og andre fagfolk meget nemmere, er der i dag blevet etableret en række formidlingsplatforme. En formidlingsplatform er et samlepunkt mellem dem, der søger en vis service, og dem der udbyder den.

Hos Dinfagpartner samarbejder vi med en lang række advokatfirmaer i hele Danmark. Ved at indsende din opgave til os, kan vi formidle din opgave til samtlige advokater, der har speciale inden for netop dit område. Herefter kan vi sende dig op imod 3 tilbud, helt gratis og uforpligtende.

Har du brug for en advokat til en boligsag?

Så foreslår vi, at du tjekker vores blogindlæg ud. Der beskriver vi i flere detaljer præcis hvilke specifikke sager du kan få hjælp til. Husk også at følge vores Facebook, da alle nyheder offentliggøres der.