Sammenlign naturgas priser og få 3 tilbud på gas i 2024

Start din forespørgsel her

Indtast og vælg din adresse for at komme i gang. Det tager under 2 minutter.

Lad gasleverandørerne kæmpe om dig!

Vi samarbejder med

Så nemt er det at bruge Dinfagpartner

1.

Du udfylder formularen og beskriver dit behov.

2.

Vi matcher dig op imod de rette strømselskaber og formidler din forspørgsel.

3.

Du får direkte kontakt til relevante strømselskaber– enten pr. telefon eller mail

Opdateret d. 2. januar 2024 af Terje Pedersen

Naturgas priser 2024

Er du på udkig efter en billig og miljørigtig måde at opvarme boligen på? Så er flydende naturgas værd at overveje. Naturgas er en renere kilde til energi sammenlignet med mange andre energikilder, herunder olie og kul. Du kan derfor både spare penge og gøre klimaet en tjeneste ved at vælge og sammenligne selve gasprisen.

Men hvad koster naturgas pr. m3? Hvordan har gaspriserne udviklet sig på det danske gasmarked? Hvem tilbyder de billigste naturgaspriser?

Disse og mange andre spørgsmål vil du kunne få besvaret på denne side. Du har selvfølgelig også mulighed for at indhente tre forskellige priser og uforpligtende tilbud fra anerkendte gasleverandører. Denne service er 100 % gratis hos Dinfagpartner. Spar penge ved at undersøge markedet og find den bedste gasaftale.

Naturgas
Køb naturgas

Indholdsfortegnelse

Hvad er naturgas?

Naturgas er en brændbar gas, der udvindes i jorden og består af kulbrinter, herunder metan, samt mindre mængder af brint, kvælstof, helium m.v.

Naturgas hører og falder ind i kategorien fossile brændstoffer på lige fod med kul og olie, men naturgas er klart den reneste form for fossilt brændstof. Denne form for gas går desuden også under navnet fossilgas.

Naturgas er en fællesbetegnelse for den gas, der findes i undergrunden. Derfor kaldet det naturgas, idet det er en naturligt forekommende energikilde.

Naturgas er i skrivende stund den tredjestørste energikilde efter kul og olie. Gassen udgør omtrent 22 % af verdens samlede energimængde. Med andre ord er det en yderst vigtig energikilde, som mange er afhængige af på daglig basis.

Naturgas er blevet det nye sort (eller rettere sagt grønt) og vil sandsynligvis overhale kul på listen over de mest anvendte kilder til energi i fremtiden. De største lommer af meget naturgas er at finde i USA, Mellemøsten og Rusland.

Hvad bruges naturgas til?

Naturgas bruges til en række forskellige ting.

Størstedelen af gassen går til brændstof til el- og varmeproduktion. Helt lavpraktisk er det muligt at bruge naturgas til at opvarme boligen, lave mad eller tørretumble tøj. Naturgas kan altså både bruges til opvarmning og til at producere strøm.

I maj 2022 var der omkring 380.000 danske husstande, som brugte naturgas til opvarmning via gasfyr svarende til omkring 800.000 borgere. Det vidner om, at naturgas er en hyppig anvendt energikilde hos danskerne. Til sammenligning har 1.800.000 danske husstande fjernvarme.

Desuden er der også mange motorkøretøjer, der bruger naturgas som brændstof. Det skyldes, at gassen er mere miljøvenligt end både benzin og diesel.

Derved skal det ligeledes siges, at Folketinget har besluttet, at det skal være slut med at opvarme med gas i danske boliger i 2035.

Derfor skal mere end 100.000 oliefyr og ca. 400.000 gasfyr i danske boliger udskiftes. Regeringen forventer, at der i 2035 fortsat vil være 110.000 aktive gasfyr.

Der er ingen grund til at blive skræmt af dette, da det stadigvæk er muligt at installere nye gafyr, selv om de kan holde væsentligt længere end til 2035.

Et gennemsnitligt gasfyr har en forventet levetid på 18 år.

Hvad består naturgas af?

Naturgas består hovedsageligt af gasformige kulbrinter, hvor metan udgør den største del, men også mindre mængder af brint, svovlbrinte, helium, kuldioxid og kvælstof. I de fleste tilfælde ligger metanindholdet på mellem 75 og 99 % – altså langt størstedelen af indholdet.

Stoffet stammer fra dyre- og planterester, der efter millioner af år i undergrunden er blevet omdannet til naturgas, som vi kender det i dag.

Er naturgas godt for miljøet?

Naturgas er som nævnt den mest miljøvenlige løsning i øjeblikket, når man kigger på de fossile brændstoffer. Det skyldes, at denne energikilde har en lavere CO2-udledning end bl.a. olie og kul.

Sammenlignet med mange alternativer er naturgas derfor godt for klimaet. Dermed ikke sagt, at naturgas slet ikke belaster miljøet. Det gør det naturligvis, men ikke i så høj grad som visse andre energikilder.

Hvis røgen og udledningen ikke renses, så vil naturgas danne 2,7 kg CO2, 0,004 kg kvælstofoxider og 0 kg svovldioxid ved forbrænding af et kilo naturgas. Samlet set vil der blive produceret 49 MJ energi fra et kilo naturgas.

Disse tal kan du holde op mod de tal, der gælder for kul og olie for at blive klogere på, hvor meget bedre naturgas er for miljøet.

skift elselskab
Spar penge på et godt el tilbud

Hvorfor vælge naturgas? Her er fem gode grunde

Det er næsten ikke muligt at se tv-nyhederne, høre en politisk debat om klima eller åbne en avis uden at blive præsenteret for emnerne naturgas og grøn energi. Det skyldes naturligvis, at naturgas er en udbredt energikilde med mange fordele.

Nogle af disse fordele vil vi gennemgå nedenfor, så du kan blive klogere på, hvorfor naturgas kan være den rette investering for dig.

5 gode grunde til at anvende naturgas:

 1. Det er den mest miljøvenlige energikilde i sin kategori – Fossile brændstoffer består af henholdsvis kul, olie og naturgas. I denne kategori er naturgas uden tvivl den mest energirigtige løsning. Står du derfor og skal vælge mellem disse muligheder, og vægter du klimaet højt, så bestil naturgas. Med naturgas udledes der nemlig markant mindre CO2.
 2. Du kan spare penge ved at skifte ren elvarme ud med naturgas – Du gør ikke kun klimaet en tjeneste ved at skifte til naturgas. Der kan også være mange penge at spare. Det er ikke mindst mange penge at spare ved at skifte dit gamle oliefyr ud med et naturgasfyr eller ved at lade naturgas erstatte ren elvarme som opvarmningsform.
 3. Du skal ikke selv fylde et naturgasfyr – Der intet besvær forbundet med at have et naturgasfyr uanset om du bor i et stort nyt hus eller i et lille ældre hus. Havde du et træpillefyr, så skulle du fylde op med træpiller, og havde du et oliefyr, så skulle du fylde op med olie, men med et naturgasfyr slipper du helt for selvbetjening. Du sparer derfor dig selv for en del tid og besvær.
 4. Det er muligt at kombinere naturgas med andre energikilder – En fjerde fordel ved naturgas er, at du sagtens kan kombinere gassen med andre energikilder. Det kunne f.eks. være varmepumper, solceller eller nogle andre former for vedvarende energiformer.
 5. Et naturgasfyr fylder mindre end andre fyr – Sidst, men ikke mindst, så er det en stor fordel, at et naturgasfyr fylder markant mindre end andre fyr. Det fylder f.eks. væsentligt mindre end et træpillefyr. Faktisk fylder et naturgasfyr så lidt, at det vil kunne gemmes væk i et skab.

Forskellige priser på naturgas: Så meget koster naturgas

For at kunne anvende naturgas i hjemmet skal du have et naturgasfyr. Sådanne fyr koster typisk fra 10.000 og op til 40.000 kr. Prisen kommer bl.a. an på model, mærke, funktionalitet osv.

Med udsigten til en markant mindre forbrugsregning fra dit distributionsselskab vil udskifterne til købet af et naturgasfyr ofte hurtigt kunne tjenes hjem.

Foruden købet af fyret skal du betale for selve gassen. Derfor kan du drage fordel af at vide, hvad naturgas koster. Ligesom det gør sig gældende for priserne på olie og el, så skal du forvente, at variable priser kan svinge meget.

Prisen for 1 m3 naturgas inkl. moms og energiafgifter vil typisk ligge på mellem 13,74 og 15,76 kr.

Naturgaspriser er dog noget, der kan variere markant fra udbyder til udbyder, fra dag til dag og fra årstid til årstid. Naturgasprisen kan derfor være højere eller lavere end førnævnte, på det tidspunkt, hvor du læser denne tekst. Til sammenligning kostede 1 m3 naturgas omkring 6-7 kr. i 2019 og 2022.

Mens vi i 2024 har oplevet at naturgaspriserne er faldet til en pris på 3,91 kr. for 1 m3 naturgas.

Bemærk, at naturgasprisen kan være højere i vintermånederne. Det skyldes, at efterspørgslen på naturgas er størst i denne periode. Jo mildere vinteren bliver, desto lavere vil gaspriserne typisk blive.

Hvad består prisen på naturgas af?

Kun en mindre andel af din samlede naturgas pris går til at betale for selve naturgassen. Den resterende del af prisen består af flere forskellige elementer. Nogle priser er bestemt og reguleret af Staten og myndighederne, mens andre bestemmes ud fra udbud og efterspørgsel samt markedskræfterne.

Da dele af gasprisen er omfattet af de frie markedskræfter, så kan der være stor forskel på, hvad naturgas koster fra leverandør til leverandør.

Ved sammenligning af tilbud på naturgas skal du være opmærksom på, om prisen er angivet med eller uden distribution og afgifter. Den rene gaspris er nemlig ikke sigende for, hvor dyr eller billig naturgassen er.

Prisen på naturgas består af følgende:

 • Forbrug af naturgas og abonnement
 • Transport af naturgas
 • Moms og afgifter (moms, naturgasafgift, nødforsyningstarif m.v.)

Sidstnævnte – moms og afgifter – udgør typisk den største del af udgifterne til naturgas.

Priser på naturgas

De har talt om det i radioen, de har debatteret det lystigt i live-debatter på tv, og det har været et stort samtaleemne rundt om spisebordene i de danske hjem med jævne mellemrum; de stigende priser.

Allerede i 2021 kunne der mærkes markante stigninger i gasprisen, men i 2022 har gasprisen nået et helt nyt niveau. Stigningen i gasprisen har ikke mindst taget fart, efter at Rusland gik ind i Ukraine.

I 2022 er der derfor blevet slået en kedelig rekord – gasprisen er nemlig rekordhøj. Det er dårligt nyt for alle de danske husstande, der anvender energiindholdet fra naturgas i ét eller andet omfang, da det alt andet lige vil kunne mærkes på forbrugsregningen.

I 2023 har vi oplevet at naturgaspriserne er faldet til en gennemsnitspris på 4,21 kr. for 1 m3 naturgas.

I 2024 har vi oplevet at naturgaspriserne er faldet til en pris på 3,91 kr. for 1 m3 naturgas.

Men hvordan har prisen på naturgas udviklet sig historisk set? Og hvad er de primære årsager, når gasprisen stiger? Vi kommer ind på det i de kommende underafsnit.

Sådan har prisen på naturgas udviklet sig

I dag kan det virke urealistisk at få billig gas fra distributionsselskabet, men tiden skal ikke skrues mange år tilbage, før det var muligt at få naturgas til en overkommelig pris. I hverken 2019 eller 2022 blev der registreret voldsomme stigninger i gasprisen, som for alvor har kunnet mærkes på gasregningen.

I slutningen af 2021 og i starten af 2022 har vi til gengæld oplevet naturgaspriser, som aldrig er set lignende før.

I 2022 er der f.eks. set eksempler på, at naturgaspriser på det europæiske marked er steget med 60 % på én time. Det vidner om, at naturgasmarkedet er presset. Volatiliteten gør sig dog ikke kun gældende på gasmarkedet, men også på andre energimarkeder. Der opleves bl.a. også store prisstigninger på el.

Hvorfor stiger prisen på naturgas?

Prisen på naturgas stiger, og den stiger hastigt. Som forbruger må du acceptere, at de aktuelle naturgaspriser er høje, men det betyder ikke, at du skal betale mere end højst nødvendigt. Ved at sammenligne priser fra forskellige leverandører kan du få den bedste naturgasaftale.

Selvom du hverken kan gøre fra eller til i forhold til de stigende naturgaspriser, så kan du drage fordele af at vide, hvorfor priserne overhovedet stiger.

Helt aktuelt er der følgende årsager til de stigende naturgaspriser:

 1. Usædvanlig høj efterspørgsel – Prisen på gas bestemmes bl.a. ud fra udbud og efterspørgsel, og derfor presser det prisen i den negative retning, når efterspørgslen er højere end udbuddet. I de seneste år har der været usædvanlig høj efterspørgsel på naturgas, og det har sat lagrene og distributionen af naturgas verden over under pres.
 2. Geopolitiske faktorer – Invasionen af Ukraine medfører stor usikkerhed, og det har ikke kun påvirket aktiemarkedet, men også markedet for energi. Situationen i Ukraine har fået energipriserne til at stige, og her har prisen på gas desværre ikke været nogen undtagelse. Samtidig sender Rusland mindre gas til Europa end tidligere, og det har ligeledes fået prisen til at stige.
 3. Frygten for en langvarig krise – Sidst, men ikke mindst, så er frygten for en langvarig krise med til at presse priserne på naturgas op. Det er især frygten for, at forsyningerne kan blive afbrudt, der får priserne til at stige. I EU arbejdes der dog hårdt på at gøre sig uafhængige af gas fra Rusland. Intet tyder på, at vi vil ende i en situation, hvor vi vil komme til at mangle gas. Skulle det blive aktuelt, så vil det i første omgang være de større produktionsvirksomheder, der mærker konsekvenserne.

Naturgasaftale med fast kontra variabel gaspris

Som forbruger med et ønske om at anvende naturgas i hjemmet står du over for et svært valg; du skal vælge mellem en fast eller variabel pris på naturgas. Der er fordele og ulemper ved begge muligheder, og hvilken løsning du skal gå med af naturgas, afhænger af, hvad der passer bedst til din økonomi og temperament.

Det er dog vigtigt at bemærke, at mange leverandører har valgt at sætte salg af naturgas til fast pris på pause. Det sker i en periode, hvor der opleves voldsomt svingende energipriser og stor usikkerhed. Du kan derfor ikke tage det som en selvfølge, at der altid kan vælges mellem både fast og variabel pris på gas.

Læs videre og bliv klogere på, hvilke fordele der er ved henholdsvis fast gaspris og variabel pris på gas.

Fast gaspris

Prisen på naturgas falder og stiger ligesom alle andre energikilder, men får du en gasaftale, hvor du betaler en fast skarp pris, så behøver du ikke at bekymre dig om stigende naturgaspriser. Din faste pris på gas vil nemlig gælde inden for den aftalte periode, f.eks. 12 måneder.

Hvis prisen stiger i denne periode, kommer det ikke til at påvirke din økonomi. Falder den omvendt, så går du glip af en besparelse.

En fast god pris på gas er med til at give budgetsikkerhed, og derfor er det en løsning, som mange danskere foretrækker. Med en fast pris på naturgas ved du, hvad du betaler pr. m, og du kan dermed nemt beregne din månedlige og årlige udgift til naturgas.

Foretrækker du at vide, hvor meget du skal betale hver måned, så skal du vælge en fast gasaftale, hvor prisen bliver låst i en aftalt periode.

Fordele ved en fast gaspris:

 1. Du bliver ikke påvirket af prisstigninger fra distributionsselskabet
 2. Du ved, hvad du skal betale for naturgas pr. m3

 

Variabel gaspris

Den anden mulighed er en variabel pris. Som navnet antyder, så er prisen variabel, idet den følger prisen på gasbørsen. Når prisen falder, så får du billig gas, og når prisen stiger, så betaler du en højere pris for naturgas.

Denne løsning vil ofte vise sig at være billigst i længden, men det er en realitet, at der er større risiko og usikkerhed forbundet med en aftale med en variabel pris. I perioder med høje priser på gasprisen kan det nemlig være en dyr affære at betale en variabel gaspris.

Du skal vælge denne løsning, hvis du godt kan leve med, at du ikke kender din årlige udgift til naturgas på forhånd, og hvis du tror på, at denne løsning er den bedste set med økonomiske briller.

Fordele ved en variabel gaspris:

 1. Der kan være mange penge at spare
 2. Prisen pr. m3 naturgas er ofte billigere end gasaftaler med fast pris

Hvem distribuerer naturgas i Danmark?

Der er kun ét distributionsselskab i Danmark, når det kommer til at levere gas. Det er Evida, der er delt ind i tre områder bestående af Syd, Fyn og Nord.

Uanset om du bor i Skagen, Sønderborg, Odense eller København, vil det derfor være Evida, der distribuerer naturgassen. Faktisk distribuerer Evida naturgas til ikke færre end 400.000 danske hjem og virksomheder. Det forklarer også, hvorfor navnet Evida dukker op på din naturgasfaktura og i dine kontoudtog.

Evidas fornemmeste opgave er at designe, drive og vedligeholde distribution af gasnettet i hele Danmark. Du kan altså ikke vælge distributør af naturgas, men til gengæld kan du frit vælge leverandør. Netop valg af naturgasleverandør vil vi komme nærmere ind på i næste afsnit.

Valg af gasleverandør

Siden det danske naturgasmarked blev gjort frit tilbage i januar 2004, så har du selv kunne bestemme, hvem du vil købe naturgas af.

Som vi har været inde på, så er det især forholdet mellem udbud og efterspørgsel samt moms og afgifter, der definerer prisen på naturgas. Men også prisen på den rå gas og abonnementer kan variere fra gasleverandør til gasleverandør. Vælg derfor din leverandør med omhu.

Tag med fordel højde for følgende ved valg af leverandør af naturgas:

 1. Fast eller variabel gaspris – I dit valg af leverandør skal du være særdeles opmærksom på, om leverandørernes tilbud vedrører faste eller variable gaspriser. Nogle leverandører tilbyder kun variable gaspriser, mens andre også tilbyder faste gaspriser. Når du skal sammenligne to eller flere gastilbud, så skal naturgassen naturligvis afregnes på samme måde – enten som en fastprisaftale eller en flexprisaftale.
 2. Bindingsperiode – Tag også højde for leverandørernes bindingsperiode. Nogle gasleverandører opererer slet ikke med binding, mens andre binder deres kunder i op til seks måneder. Vil du gerne have fleksibilitet og frihed til at kunne skifte gasleverandør ved behov, så vælg en leverandør, der ikke binder deres kunder. Dem findes der heldigvis mange af, og flere af dem kan du komme i kontakt med via Dinfagpartner.
 3. Pris for abonnement – For at kunne få leveret naturgas til hjemmet skal du have et abonnement hos en dansk gasleverandør. I den anledning skal du tage højde for, hvad abonnementerne koster. Der findes eksempler på leverandører, der tilbyder et gratis abonnement.
 4. Oprettelsespris – Slutteligt skal du undersøge, om der skal betales et gebyr for at oprette sig hos den givne gasleverandør. Det skal der sjældent, men husk at undersøge det alligevel. Der er nemlig ingen regler uden undtagelser. Vær også opmærksom på eventuelle andre gebyrer, f.eks. betalingsgebyrer.

Sådan skifter du leverandør af naturgas

Har du fundet en billigere og / eller bedre leverandør af naturgas? Så antager vi, at du gerne vil skifte leverandør. Er det korrekt antaget, så kan vi glæde dig med oplysningen om, at det er ganske simpelt.

Som regel kan du opsige dit nuværende abonnement med et varsel på løbende måned plus en måned. Hvis du befinder dig i bindingsperioden, kan du med god grund vente med at skifte leverandør.

Sådan skifter du leverandør:

 1. Ret henvendelse til den nye leverandør, som du ønsker at være kunde hos (og oplys dit aftagenummer – dette nummer fremgår af din seneste opgørelse)
 2. Den nye leverandør anmelder leverandørskiftet til Evida (der skal indsendes en anmeldelse senest 10 arbejdsdage, inden skiftet skal træde i kraft)
 3. Evida orienterer den tidligere leverandør om leverandørskiftet
 4. Du udfylder et aflæsningskort til slutopgørelsen (dette modtager du fra Evida).
dinfagpartner logo

Få gratis 3 tilbud på billig naturgas

Er de stigende naturgas priser også ved at gøre ondt på din privatøkonomi? Og vil du derfor gerne spare penge på naturgas? Så er der kun én rigtig ting at gøre; sammenlign priser på naturgas fra velrenommerede leverandører.

Hos Dinfagpartner tilbyder vi, at du helt gratis og uforpligtende kan indhente 3 tilbud på billig naturgas. For at formidle dit ønske om billig naturgas til leverandørerne skal du blot udfylde vores formular med nogle få oplysninger. Formularen tager få minutter at udfylde.

Som forbruger kan du være helt sikker på, at du udelukkende vil blive kontaktet af troværdige og erfarne leverandører af naturgas, når du indhenter tilbud via Dinfagpartner. Vi har nemlig nøje udvalgt alle de leverandører, vi samarbejder med.

De 3 tilbud er hurtigt klar, og du kan forvente at blive kontaktet enten telefonisk eller pr. mail fra alle naturgasudbydere, som vi samarbejder med.

Vil du have 3 uforpligtende og gratis tilbud på strøm?