Modtag op til 3 tilbud på nedrivning

Start din nedrivning forespørgsel her

Indtast og vælg din adresse for at komme i gang. Det tager under 2 minutter.

Få tilbud fra nedrivning selskaber til dit behov. Lad dem kæmpe om dig

Så nemt er det at bruge Dinfagpartner

1.

Du udfylder formularen og beskriver dit behov.

2.

Vi matcher dig op imod de rette selskaber og formidler din forspørgsel.

3.

Du får direkte kontakt til relevante selskaber– enten pr. telefon eller mail

Hvad forstås ved en nedrivning?

Ved en nedrivning, forstås arbejdet af at fjerne forskellige strukturer, der anses for at være uegnet, eller ikke længere er ønsket, i det område de befinder sig i. For at udføre nedrivningen af strukturer, heriblandt bygninger eller broer, bruges ofte en blanding af arbejde med maskiner og håndkraft. Gennem nedrivningsarbejdet reduceres en bygning til mindre stykker, der er lettere samt mere medgørlige, og kan blive transporteret væk.

Ofte er der behov for en nedrivning, når der skal gøres plads til nye projekter i et område. Her kan en struktur ønskes nedrevet, hvis den står i vejen for dette projekt. Nedrivninger kræves også i tilfælde, hvor der skal fjernes ustabile, gamle og potentielt skadelige strukturer.

Nedriverens redskaber

Tænker man på det udstyr en nedriver må have, vil mange se en stor forhammer eller mejsel. For at gøre arbejdet mere effektivt og samtidigt reducere slid på håndværkernes kroppe, bruges der i dag en række moderne maskiner til at assistere i nedrivningsarbejdet. Fartøjer, som minigravere, bulldozere og kraner, er ofte en vital del af en nedrivningsopgave. For at transportere løse dele, så bruges der også forskellige redskaber, heriblandt trillebøre med motorer og forstærkede anhængere.

En faktor der er særligt vigtig at tage stilling til, når der arbejdes med større maskiner til nedrivning, er udsyn. Da mange af fartøjerne har et begrænset udsyn, er det vigtigt at alle, der arbejder i nærheden af fartøjet, tager stilling til dette. Har føreren af en kran eller bulldozer ikke øje på de omkringliggende arbejdere, kan det hurtigt føre til farlige situationer og arbejdsskader. Derfor sørger nedriverne altid for at vide, hvor deres kollegaer befinder sig og holder kontakten, hvis der sker ændringer.

Miljøscreening

For at en nedrivning kan foretages ordentligt, er det i Danmark lovpligtigt, at der foretages en miljøscreening. Denne screening tester det kommende nedrivningsprojekt for forskellige skadelige stoffer, heriblandt byggematerialet asbest.

Grunden til at en sådan screening er vigtig, er fordi at disse materialer, hvis indåndet, vil føre til alvorlige sundhedsfarer. Nedlægges strukturer med farlige stoffer, som asbest, vil fibrene fra materialet opholde sig som støvkorn i luften. Ender disse støvkorn i lungerne på en arbejder eller en uheldig nabo, vil det ikke længere være muligt at fjerne dem. Derfor er det utroligt vigtigt, at der tages de rigtige tiltag, for at sikre sikkerheden af arbejdet.

Miljøsanering

Udførelsen af nedrivningsopgaver, hvor der skal tages tiltag på baggrund af screeninger, hedde miljøsanering. Her sørger håndværkere, med træning inden for miljøsanering, for at fjerne disse skadelige materialer på forsvarlig vis. Ved at gøre dette, sikres helbredet på de håndværkere der foretager nedrivningen og de forbipasserende i området omkring opgaven.

Miljøvenlig nedrivning

Laves en miljøvenlig nedrivning, kan dette både betyde et fokus på genbrugen af strukturens materialer, eller skånsomhed overfor lokalområdet. Ligger fokus på genbrug, kan det betyde, at der gøres en ekstra indsats for at sortere de forskellige materialer, så det er lettere at bearbejde senere. På denne måde sikres det at mange af materialerne kan bruges til nye projekter.

Er der fokus på skånsomhed overfor lokalområdet, er der tale om et nedrivningsarbejde, hvor fremkomsten af støv og lignende restmateriale, der kan være til irritation eller skade for lokalområdet, skal mindskes.

Nedknusning

En af de måder nedrivere kan sørge for at genbruge forskellige materialer efter et projekt, er ved nedknusningen af strukturens råmaterialer. Eksempler på disse kan være ved byggematerialer som beton og mursten, der efter deres nedknusning, kan bruges i blandinger til at skabe nye og moderne strukturer. For at udføre nedknusning, bruges store og specialiserede maskiner, der laver store bunker af råmateriale til genbrug.

Professionelt nedrivningsarbejde

Da nedrivningsarbejde, selv ved mindre bygninger, kan være farligt samt føre til langvarige arbejdsskader, kræves der en særlig erfaring til nedrivningsarbejdet, så processen kan blive udført forsvarligt. For at sikre kvaliteten og sikkerheden af arbejdet, tager professionelle nedrivere derfor en arbejdsmarkedsuddannelse på halvandet år med speciale inden for nedrivning.

Formidlingsplatforme

Med mere end 500 danske nedrivningsfirmaer på landsplan, er der et stort udvalg af priser og erfaringsniveauer at vælge imellem. Derfor kan man med god samvittighed dele sin opgavebeskrivelse med en formidlingsplatform. Ved at gøre dette, kan platformen gennemse opgaven, hvorefter samtlige relevante nedrivningsfirmaer vil blive kontaktet. Ved at sende din opgave til Dinfagpartner, kan du nemt og hurtigt få adgang til 3 tilbud fra kvalificerede nedrivningsfirmaer, gratis og uforpligtende.

Find ud af, om du kan spare penge på strømregningen

Få gratis og uforpligtende op til 3 tilbud på strøm

Det tager kun 2 minutter