Grøn strøm: Få billig grøn el og CO2 neutral energi 2023

Vil du have 3 uforpligtende og gratis tilbud på strøm?

Opdateret d. 2. februar 2023 af Terje Pedersen

Grøn strøm 2023

Ingen danskere kan sige sig fri for at anvende klimavenlig strøm produceret af vedvarende energikilder i et større eller mindre omfang. En større eller mindre mængde grøn strøm er nødvendigt for, at vi kan holde vores maskiner, elektroniske enheder og i nogle tilfælde biler kørende.

Den gennemsnitlige husstands elforbrug er højt, men takket være udbredelsen af grøn strøm er CO2-indholdet i det danske elforbrug faldet markant de seneste 15 år.

Grøn- og klimavenlig strøm er efter sigende det nye sort, men hvad vil det sige, at strømmen er grøn, hvilke grønne elselskaber findes der, hvor udbredt er grøn og vedvarende energi, og hvad koster grøn strøm? Disse og et hav af andre spørgsmål bliver besvaret her på siden.

grøn strøm

Indholdsfortegnelse

Hvad er grøn strøm?

Grøn strøm er strøm, der er produceret fra forskellige vedvarende energikilder og vedvarende energianlæg. Det drejer sig om energikilder som f.eks. sol, vand og vind. Disse grønne energikilder er at betragte som vedvarende, fordi energien ikke slipper op – modsat visse andre fossile energikilder som f.eks. olie og kul.

Ved brug af f.eks. danske vindmøller, solceller og vandturbiner er det muligt at skabe grønnere strøm og elektricitet gennem både vindkraft, solkraft og vandkraft, og det er noget, der praktiseres i stor stil i Danmark og i vores nabolande.

Da meget strøm produceres gennem vindkraft, er strømmen typisk både billigst og grønnest i de timer, hvor der blæser. Du kan følge elpriserne time for time her.

 

Er min nuværende strøm grøn?

Du ved nu, hvad der definerer den grønne energi og spekulerer nu over, om din strøm mon er grøn. De færreste danskere er klar over, om deres strøm er sort, grøn eller noget derimellem, men det er heldigvis let at undersøge.

elpris.dk, en webservice drevet af Forsyningstilsynet, kan du tjekke, om al den strøm du bruger, er grøn. Du skal blot indtaste dit postnummer og din boligstørrelse, og så skal du finde dit nuværende elprodukt i oversigten. Find herefter kolonnerne Klimavalg og Vedvarende energi.

Hvis du erfarer, at du ikke har grøn strøm, eller hvis du opdager, at der findes grønnere alternativer kan du overveje at skifte el produkter og elselskab.

 

Sort strøm er modsætningen

Grøn strøm er det fornuftige alternativ til sort strøm set med klimabriller på. Sort strøm dækker over strøm, der er produceret fra fossile brændstoffer, eksempelvis kul og olie. Energikilder, der belaster miljøet rigtig meget og derfor betragtes som sorte.

Vi bliver mere og mere uafhængige af sort strøm, men der forventes at gå mange år, før de vedvarende energikilder helt kan erstatte de fossile brændstoffer. Den sorte energi er ikke mindst svær at undvære i sommerperioden, hvor der er vindstille, og hvor mængden af nedbør er minimal.

I 2030 er målet, at vi i Danmark skal være helt uafhængige af sort strøm. Om vi når dette mål, kan kun fremtiden vise.

Læs her om de billigste elselskaber i Danmark
Tid til en ny elleverandør?
Grøn elpære

Tre gode grunde til at vælge grøn strøm

De skriver om det i alle aviser. De diskuterer ofte emnet i forbindelse med politiske debatter. De taler om det i tv-avisen. De diskuterer emnet i stor stil på de danske skoler. Vi hentyder selvfølgelig til emnet grøn strøm eller grøn energi.

Den grønne omstilling er i fuld gang, og alle har et ansvar for, at vi når vores klimamålsætninger. Men hvor stor en forskel gør det, at du vælger grøn strøm, og hvilke konkrete fordele er der ved at købe grøn energi? Bliv klogere på det herunder.

 

Her er de tre gode grunde:

  1. Du kan bruge strøm med god (bedre) samvittighed – Grøn strøm belaster, som navnet antyder, klimaet langt mindre end strøm, der produceres fra fossile brændstoffer. Det betyder, at du med god (eller i hvert fald bedre) samvittighed kan køre din opvaskemaskine, lade din tablet eller tænde for fjernsynet.

  2. Du gør en aktiv indsats for at passe på klimaet – Jo større en andel af strømmen der kommer fra vedvarende energikilder, desto bedre, da det som bekendt er bedst for klimaet. Vælger du grøn strøm, så støtter du den grønne omstilling og gør dermed en indsats for at skabe et bedre klima til gavn for os alle.

  3. Grøn strøm er konkurrencedygtigt sammenlignet med andre energiformer – Grøn strøm har i mange år været dyrere end konventionel strøm. Det er dog en kendsgerning, at de store investeringer i den grønne omstilling har bevirket, at priserne på grøn energi er blevet mere konkurrencedygtige. I dag er der faktisk enkelte elselskaber, der garanterer, at kunderne ikke skal betale mere for grøn strøm end for konventionel strøm.

 

Er der ulemper forbundet med at købe grøn el?

Du tænker måske, at der må være nogle ulemper ved grøn el, siden alle danskere ikke har valgt et grønt elprodukt. En af ulemperne, eller udfordringerne, ved grøn el, er at det ikke er muligt at styre produktionen af det, som det er med f.eks. olie og kul.

Som tidligere nævnt er de mest udbredte vedvarende energikilder vand, vind og sol. Disse energikilder er selvsagt afhængige af vejret, og derfor kan der alt efter vejrforhold være stor forskel på, hvor meget grøn strøm der kan produceres.

Der arbejdes dog på at udvikle løsninger, der i højere grad gør det muligt at opbevare den grønne strøm. Tidligere har det også været en ulempe, at grøn el er dyrere end konventionel el, men efterhånden er der ikke den store prisforskel på, om man vælger grønt eller sort.

En anden mulig forklaring på, at ikke alle danskere har et grønt elprodukt er, at ikke alle danskere er klar over, at nogle elprodukter er grønnere end andre.

elselskaber jylland
elselskab
Vindmølle fra et dansk elselskab

Grøn strøm Danmark

I Danmark er vi eksperter i at producere og bruge grøn strøm. Vi er endda verdensmestre i disciplinen.

Omkring 80 % af det danske elforbrug kom fra vedvarende energikilder i 2020 (sammenlignet med 22 % i 2010). Det vidner om, at den grønne omstilling er i rivende udvikling. I perioden fra 2010 til 2020 er der bl.a. blevet opsat en række af havvindmølleparker, der for alvor har været med til at gøre strømmen mere grøn.

I skrivende stund er det ikke muligt at købe 100 % grøn og CO2-neutral strøm, men det kan meget vel blive en mulighed i fremtiden.

Hvor meget grøn strøm producerer Danmark?

Danmark er et af de lande, der er længst fremme, når det kommer til produktion og anvendelse af grøn strøm. I dag producerer især sol og vind en meget stor andel af danskernes elforbrug.

Den mest anvendte vedvarende energikilde er vind. Det skyldes hovedsageligt, at der i Danmark står omkring 4.500 vindmøller, heraf 4.000 på land og 500 på havet. Disse tal forventes udelukkende at komme til at stige de kommende år. Vind og sol vil på dage med meget vind og sol (lys) kunne dække hele det danske elforbrug.

Fremtiden for grøn energi ser lys ud

Der er rigtig mange ting, der tyder på, at grøn strøm kun vil blive mere og mere udbredt. En af de ting, der taler for, at grøn el er fremtiden, handler om det store politiske fokus, der er på området. Efterhånden er der ingen politikere eller politiske partier, der ikke har grøn omstilling som en større eller mindre mærkesag.

En anden ting er, at danskernes interesse for og lyst til at være mere bæredygtige er steget. Vi er generelt blevet mere klimabevidste, og det gælder også, når det kommer til energikilder.

Endvidere vil den teknologiske udvikling kunne være med til at skubbe den grønne omstilling i den rigtige retning. Det er især teknologier, der vil kunne lagre og konvertere grøn strøm fra vedvarende energikilder, der kommer til at præge fremtidens strøm.

Kig efter bladmærket, når du køber el

Som dansk elkunde er der ikke noget at sige til, at du kan have svært ved at gennemskue, om et elprodukt er grønt eller ej. Det er dog blevet lettere at gennemskue end tidligere takket være en nyere mærkningsordning og takket være sammenligningstjenester som vores.

En af de ting, du kan kigge efter, når du skal vælge et nyt elprodukt er bladmærket. Bladmærket er en forholdsvis ny mærkningsordning, som Forbrugerombudsmanden har indført. Hvis et elprodukt lever op til en række krav, vil det kunne tildeles ét eller to grønne blade.

De mest grønne elprodukter har altså to grønne blade, og de mindst grønne har slet ingen grønne blade.

Herunder følger en nærmere forklaring:

  • Ét blad = Elproduktet er baseret på vedvarende energikilder, idet elselskabet bag produktet køber certifikater fra vedvarende energikilder svarende til dit elforbrug.

  • To blade = Elproduktet er baseret på vedvarende energikilder, da elselskabet bag produktet, ligesom nævnt ovenfor, køber certifikater fra vedvarende energikilder. Endvidere arbejdes der med andre tiltag, der er med til at reducere CO2-udledningen

Grøn energi fra et elselskab
Vindmøller på en mark
hybrid solcelleanlæg

Strømmen er ikke grøn hele tiden

En af de ting, du skal være opmærksom på, er, at selvom du vælger et grønt elprodukt og derfor forventer at få leveret grøn strøm til dine stikkontakter, så er al strøm ikke grøn hele tiden. Det hænger sammen med, at der kun er ét elnet i Danmark, og derfor vil den grønne strøm og sorte strøm helt naturligt blandes.

Det danske elnet er hele 166.000 km. langt, så det vil af gode grunde være svært at udvikle en løsning, hvor den grønne strøm og den sorte strøm separeres. Det er dog stadig værd at købe grøn strøm, da du ved at vælge grønt støtter et elselskab, der ved at købe certifikater fra vedvarende energikilder kompenserer for din CO2-udledning.

Grøn strøm priser: Er den bæredygtige strøm dyrere end konventionel strøm?

Det er selvfølgelig ikke muligt at tale om grøn strøm uden at tale om strøm priser.

For er det overhovedet muligt at få billig strøm, hvis man stiller som krav, at strømmen skal være grøn? De danske elpriser er – især grundet høje afgifter – generelt høje, men der er ikke nødvendigvis en stor økonomisk forskel på, om du køber grøn eller konventionel strøm.

Som regel er den grønne el lidt dyrere end den almindelige el, men der er ingen regler uden undtagelser. Ofte er prisforskellen så lille og ubetydelig, at de fleste vil kunne se en fidus i at vælge grøn strøm trods en mindre merudgift.

I takt med at vi bliver ved med at investere i den grønne omstilling ved bl.a. at opføre havvindmølleparker vil du kunne forvente, at grøn energi vil blive billigere.

Hvem kan få grøn energi?

Det meget korte svar er; alle.

Som dansk elkunde har du, som du måske allerede er bekendt med, frit elvalg. Det betyder, at hvis du gerne vil sikre, at der kommer grøn strøm ud af dine stikkontakter, skal du bare vælge et grønt elprodukt og en grøn elleverandør. Det sikrer du dig bl.a. ved at være opmærksom på bladmærket, som vi tidligere har været inde på.

Det er muligt at få billig el uden at gå på kompromis med klimaet og den grønne omstilling, så du skal ikke frygte for at blive ruineret af høje elregninger i din iver efter at gøre noget godt for klimaet.

Hvilke grønne energiselskaber findes der?

Danske elkunder efterspørger i stigende grad grøn strøm, og den efterspørgsel vil de danske energiselskaber naturligvis gerne imødekomme. Derfor er det i dag de færreste energiselskaber, der ikke har et eller flere grønne elprodukter.

Er du i tvivl om, hvor grønt dit nuværende elprodukt er, så kan du evt. forhøre dig hos dit energiselskab. Der er jo ingen grund til at søge nettet tyndt efter et grønt elprodukt, hvis dit nuværende elprodukt har to grønne blade.

Vi samarbejder naturligvis med op til flere grønne energiselskaber, så ønsker du at få et godt tilbud på grøn strøm, så er du landet på den rigtige side. Mere om dette i næste afsnit.

dinfagpartner logo

Få 3 gratis tilbud på grøn strøm

Som dansk elkunde behøver du ikke at vælge mellem billig strøm og grøn strøm. Du kan nemlig få det hele i ét elprodukt, hvis du bruger tid på at undersøge og sammenligne dine muligheder.

Hos Dinfagpartner har du netop mulighed for at indhente flere tilbud på grøn strøm. Ved at udfylde vores formular tilbyder vi, at du kan modtage 3 gratis tilbud på el fra vores pålidelige samarbejdspartnere. Det tager to minutter at udfylde formularen, og dine personlige tilbud lander i din indbakke inden for kort tid.

Har du derfor et ønske om at købe grøn strøm uden at betale mere end højst nødvendigt, kan vi indfri det ønske med vores tilbudstjeneste.

Vil du have 3 uforpligtende og gratis tilbud på strøm?

Find ud af, om du kan spare penge på strømregningen

Få gratis og uforpligtende op til 3 tilbud på strøm

Det tager kun 2 minutter