Få op til 3 tilbud på varmepumper

Start din forespørgsel her

Indtast og vælg din adresse for at komme i gang. Det tager under 2 minutter.

Få tilbud fra varmepumpe selskaber til dit behov. Lad dem kæmpe om dig

Vores varmepumpe samarbejdspartnere

Så nemt er det at bruge Dinfagpartner

1.

Du udfylder formularen og beskriver dit behov.

2.

Vi matcher dig op imod de rette selskaber og formidler din forspørgsel.

3.

Du får direkte kontakt til relevante selskaber– enten pr. telefon eller mail

Hvad er en varmepumpe?

Den primære funktion for en varmepumpe er at omdanne udendørsluften til varme, som kan anvendes i husstanden. Når det kommer til Luft-til-luft varmepumpe, vil den primære funktion være at regulere den indendørstemperatur i husstanden via luftvarme, både op og ned. Det vil sige, at varmen distribueres via en blæser og ikke radiatorer eller gulvvarme.

En luft-til-luft varmepumpe anvendes ofte i de sydlige verdensdele som en form for aircondition. Dette gør den ved at regulere og  fjerne det varme luft fra husstanden i de varme måneder og omvendt i de lidt koldere måneder – Med dette i mente, vil denne slags varmepumpe hyppigt anvendes i sommerhuse eller lignende.

En luft-til-vand varmepumpe fungerer lidt anderledes end en luft-til-luft varmepumpe, idet den regulerer indendørstemperaturen ved at omdanne udendørsluft til varmt vand. Dette varme vand kan bruges f.eks. til ens vandhane og brusebad, men kan også anvendes til opvarmning af ens husstand via radiatorer eller gulvvarme.

Luft-til-vand er perfekt hvis man allerede har gulvvarme, radiatorer eller et vandrørsnet. Denne type anbefales ofte til helårsboliger, da de har den ekstrafunktion at kunne opvarme brugsvandet, i kontrast med luft-til-luft som blot sikrer luftvarmereguleringen.

Varmepumpe DinFagpartner

Producerer varmepumper grøn strøm eller sort strøm?

Danmark har over den seneste lange periode oplevet et massivt samfundsmæssigt pres for miljøvenlighed i alle former, også inden for udskiftning af forældede energikilder. Udfasningen af mindre miljøvenlige energikilder har i denne sammenhæng været et omdrejningspunkt som har overbevist flere til at vurdere alternative varmekilder som fremtidens mulige dominerende varmekilde.

Der findes ikke et bedre tidspunkt til at få udskiftet ens forældede energikilde til en miljøvenlig varmepumpe, end lige nu. Dette er specielt aktuelt hvis man stadigvæk anvender energikilder som kan være til skade for miljøet, såsom et gammelt olie eller gasfyr. 

Men det er ikke blot miljømæssige fordele som kan opnås ved at anskaffe sig en varmepumpe til ens husstand. Det er nemlig også deres effektivitet som hæver denne slags varmekilde over deres traditionelle modparter. Den øgede effektivitet er ikke blot til gavn for en bedre varmeproduktion, men også for ens varmeregning. En typisk karatastik af denne type varmekilde er deres evne til at reducere ens varmeregningsbeløb betydeligt, i kontrast til anvendelsen af det traditionelle olie- eller gasfyr.

Hvorfor er varmepumper blevet så attraktive over de seneste par år?

Denne type varmekilde er ikke ligefrem en nyopfundet varmeløsning– denne slags varmekilde har nemlig været på markedet i meget lang tid. Derfor virker det måske lidt underligt at opmærksomheden på lige præcis denne slags varmekilde er steget så markant over de seneste par år.

Der findes mange forklaringer og argumenter for, hvorfor varmepumper er blevet så populære over de sidste par år. Et godt argument for den stigende popularitet af varmepumpen, kan ses ved det stigende samfundsmæssige pres, for udfasningen af mindre miljøvenlige varmeløsninger, såsom olie- og gasfyr. Dette samfundsmæssige skift har åbnet øjnene for de mange alternative varmekilder til olie- og gasfyr. Alternativer som luft-til-luft & luft-til-vand varmepumper.

Sekundært, kan man nævne den teknologiske udvikling inden for miljøvenlige varmekilder over de seneste par år. Optimeringen af varmeløsninger som varmepumper har ikke blot gjort dem mere effektive, men også billigere. Denne udvikling har gjort det meget mere attraktivt for privatpersoner at overveje hvorvidt en langsigtet investering vil være til gavn for dem. Lignende tendenser kan også ses for udviklingen af solcelleanlæg

Hvor meget strøm bruger en varmepumpe?

Det kan være besværligt at give et helt retvisende billede af lige præcis din nuværende, eller fremtidige situation, idet strømforbruget påvirkes af mange forskellige aspekter. Vi vil derfor kort præsentere nogle af de mest relevante aspekter som påvirker varmekildens strømforbrug:

SCOP-værdi

SCOP-værdien er tallet som beskriver varmeproduktionen per kW strøm brugt. F.eks. Hvis en varmepumpe producerer 5 kW varme pr. kW strøm, vil SCOP-værdi være på 5. Derfor har SCOP-værdien på den pågældende model en stor påvirkning på ens generelle strømforbrug.

Man vil opnå en billigere varmeregning hvis man vælger en model med højere SCOP-værdi. Man bør  dog være opmærksom på, at der er et relativt tæt sammenspil mellem en højere SCOP-værdi og en højere indkøbspris.

Husstandens isolations- og vedligeholdelsesniveau

Når det kommer til at optimere ens varme- og strøm forbrug, er det vigtigt at holde øje med ens omgivelser. Hvis ens husstand har utætte vinduer, døre eller lignende, vil det kraftigt påvirke varmekildens effektivitet. Ikke nok med at varmen genereret vil stille og roligt sive ud af huset, så vil strømforbruget forøges markant mere end hvis husstanden var tæt isoleret og godt vedligeholdt. Dette er grundlæggende fordi varmepumpen skal bruge mere strøm og kraft for at kunne opvarme husstanden.

Denne problemstilling er ikke særlig aktuel i sammenhæng med nyere husstande, eftersom utæt isolering af vinduer og døre normalvis kun er et kendetegn ved ældre husstande. Vi vil alligevel stærkt anbefale at få undersøgt din husstands isoleringsniveau, hvis du mistænker at dine vinduer, døre eller lignende kunne være utætte.

Eftersyn er vigtigt 

Ved køb af en luft-til-luft varmepumpe, vil du selv kunne sikre kvaliteten og vedligeholdelsesdelen. Dette kan du gøre ved at rense filterne som findes inde i anlægget. Således den kan korrekt filtrere indadgående og udadgående luft, samtidig med at producere høj kvalitets støvfri luft.

Ved køb af en luft-til-vand varmepumpe, vil der være påkrævet et årligt lovpligtigt eftersyn – Vi vil gå mere i dybde med vilkårene for hvornår dette lovpligtige eftersyn er gældende senere i teksten.  Ved at få et årligt eftersyn sikrer man sig, at ens varmepumpe vedligeholder en høj kvalitet og effektivitet gennem hele dens levetid.

Læs mere om strømforbruget i vores andet blogindlæg, som gør i dybde med det årlige og daglige strømforbrug

Husstandens størrelse & årstid

Størrelsen af ens husstand har også en stor betydning for hvor meget strøm ens anlæg vil bruge. Hvis man har et større areal som skal opvarmes vil dette naturligvis kræve et højere strømforbrug end hvis man har et mindre areal. Det er derfor vigtigt også at tage i mente størrelsen af ens husstand når man ønsker at estimere strømforbruget.

Herudover vil årstiden også påvirke mængden af strøm som skal bruges til at opvarme ens husstand. I det koldere måneder vil man kunne forvente at bruge tilstrækkeligt mere strøm end i de lidt varmere måneder. 

Hvilke regler, standarder og retningslinjer følger med ved køb af en varmepumpe?

Størstedelen af de lovgivningsmæssig krav og standarder som skal opfyldes, vil allerede have været opfyldt før den overhovedet ender i dine hænder. Som forbruger har du ikke behov for at kende til processen ved installation og vedligeholdelse af en varmepumpe, eftersom professionelle allerede har sikret at ens varmepumpe stemmer overens med de givne lovkrav og retningslinjer.

Når det kommer til installationen af større varmepumper vil det oftest udføres af professionelle. Installationsprisen er i nogle tilfælde ikke inkluderet i indkøbsprisen, du bør derfor være opmærksom på alle betingelserne fra de respektive virksomheder og deres tilbud.

Den eneste lovmæssige aspekt som du burde være opmærksom på, er det årlige eftersyn, som er gældende hvis ens varmepumpe indeholder mere end 1 kg kølemiddel – Dette vil normalvis være tilfældet for luft-til-vand. Ofte vil en servicepakke være inkluderet i indkøbsprisen, eller som abonnement. Vær opmærksom på at det ofte ikke er samme virksomhed som står for salg af anlægget og service.

Hvis man har købt en luft-til-luft varmepumpe, vil der ikke være påkrævet et årligt eftersyn, da størstedelen af denne slags varmepumper ikke indeholder mere end 1 kg kølemiddel.

Hvad er den normale prisklasse for en varmepumpe?

Prisniveauet er meget forskelligt baseret på kvalitet, effektivitet, brand og type. Herudover tilbyder mange virksomheder både køb og leje af varmepumpe til deres kunder, så man kan vælge lige præcis den løsning der passer bedst til ens behov.

Luft-til-luft

Prisklassen for denne type er i skrivende stund omkring ~5.500 – 25.000 kr. Prisforskellen på de enkeltvise varmepumper stammer typisk fra nogle få variationer i modellen f.eks. udgivelsesåret, SCOP-værdien og om prisen er inklusiv eller eksklusiv montering.

Luft-til-vand

Prisklassen for denne slags varmeanlæg er oftest en del dyre og man kan forvente at give omkring ~25.000 – 115.000 kr. Vælger man at skifte fra et traditionelt opvarmningskilde, såsom gasfyr, til en luft-til-vand varmpumpe vil man også kunne forvente at reducere ens varmeregning med helt op til 50%!

Er der mulighed for energitilskud?

Hvis etableringsprisen virker skræmmende og uoverkommelig, er du heldig, eftersom man har mulighed for at søge tilskud fra den danske varmepumpepulje. Lige siden 2020 har flere og flere forbrugere haft glæden af varmepumpepuljen, som hjælper husstande med tilskud til konverteringen fra olie- eller gasfyr til alternative varmekilder. 

Ansøgningskrav

For at man kan ansøge om støtte fra varmepumpepuljen kræver det at følgende vilkår er opfyldt:

  • Konverteringen skal være fra en af de følgende varmekilder: Biokedel, elvarme, oliekedel eller gasfyr
  • Ens husstand skal være ude for fjernvarmenettets nuværende område.
  • Den nye pumpe skal indeholde A++ eller A+++ 
  • Installationen skal foretages af en VE-montør eller VE-virksomhed
  • Puljen støtter kun helårsboliger. Ikke sommerhuse. 

Tips og tricks

Øg levetiden via serviceeftersyn

Husk at holde din varmepumpe ren, støvfri og i bedste stand, ligegyldigt om du vælger at investere i en luft-til-luft eller luft-til-vand varmepumpe. Dette vil ikke blot sikre en længere levetid, men også en bedre varmeeffekt.

Få professionel hjælp til installationen af Luft-til-vand varmepumpe.

Det er meget bedre at sikre at monteringen af luft-til-vand varmepumper udføres korrekt og i overensstemmelse med alle lovmæssige standarter. Vi vil derfor stærkt anbefale kun at få monteret varmepumper af professionelle.

Hold øje med de forskellige nøgletal

Varmeeffekt – Det er vigtigt at sikrer varmeeffekten er i overensstemmelse med ens situation. Varmeeffekten beskriver nemlig i hvor stor grad produktionen af varme vil dale, nær udendørstemperaturen falder. En højere varmeffekt vil kunne modstå et større temperaturskift end en lavere varmeffekt.

Virkningsgrad – Husk at hold øjnene åbne for den pågældende SCOP-værdi for hver varmepumpe på markedet, og vurdér hvorvidt du ønsker at påtage den yderlige investering ved en højere SCOP-værdi.

Kan det betale sig at købe en varmepumpe i 2024?

Det korte svar er et klart ja!

Det vores klare opfattelse at det er en klar vinder, ligegyldigt hvilken type man vælger. Fordelene ved anvendelsen af denne slags varmekilde kontra andre traditionelle varmekilder er betydelige og kan ikke understreges nok. 

Herudover er varmepumper ikke blot en mere grøn varmeløsning, men også en stærk investering med en tilbagebetalingsperiode på blot få år. Vi anbefaler derfor enhver til at undersøge hvorvidt et anlæg vil være passende til ens situation.

Få 3 tilbud på varmepumper

Ønsker du at tage det første skridt mod at blive mere miljøvenlig og lave en langtidsinvestering i en varmepumpe? så skal du blot udfylde vores formular og få op til 3 tilbud på varmepumper.

Støt ikke kun den grønne omstilling, men også din økonomi ved at investere i et et varmepumpeanlæg og få tilbagebetalt din investering på blot få år!

Når du udfylder vores formular, vil vi sætte dig i kontakt med vores samarbejdspartnere. Vores service er fuldkommen uforpligtende og helt gratis, så i værste tilfælde kan du blot takke nej.

Vi håber du har fået en bedre forståelse af varmepumper, deres funktion og hvilken type der vil passe bedst til dig.