En komplet guide til optimering af varmepumpe

Vil du have 3 uforpligtende og gratis tilbud på varmepumper?

Opdateret d. 23. januar 2024 af Terje Pedersen

En komplet guide til optimering

En varmepumpe

Sådan får du mest ud af varmepumpen

Hvis den kører mest i de billige timer og mindst i de dyre, sparer du penge på elregningen. Næsten alle varmepumper har indbygget tænd/sluk-ur. Det dyreste udgangspunkt at bruge strøm på er som udgangspunkt mellem kl. 17:00 og 20:00. Derfor skal du sørge for at planlægge dit elforbrug til om natten. Det er nemlig som hovedregel mellem kl. 00:00 og 06:00, at du får de laveste elpriser. Derfor kan det være en god ide at sørge for, at den kører mest muligt, når strømmen er billigst.

Tilskud til varmepumpe

Der er i 2023 mulighed for at få tilskud. Du kan få økonomisk støtte på to forskellige måder:

  • Varmepumpepuljen
  • Afkoblingsordningen:

Varmepumpepuljen: Varmepumpepuljen erstatter den tidligere Bygningspulje og giver støtte til installation af luft-til-vand. Tilskuddet, der kommer fra Energistyrelsen, kræver opfyldelse af visse betingelser. For en luft-til-vand varmepumpe kan du modtage 17.000 kr. i tilskud. Ansøgningen skal indsendes, inden du indgår aftale med en installatør, og tilskuddet udbetales efter installationen.

Afkoblingsordningen: Afkoblingsordningen dækker omkostningerne ved afkobling fra gasnettet og administreres af Evida. Dette beløb svarer til cirka 8.000 kr. Ansøgning om Afkoblingsordningen er “først-til-mølle,” og den næste ansøgningsrunde forventes ifølge Energistyrelsen at åbne i starten af 2024. Ved at benytte Afkoblingsordningen og skifte til varmepumpe kan betydelige besparelser opnås på varmeregningen.

Hvor lang levetid har en varmepumpe

Typisk levetid varierer afhængigt af typen:

  • Varmepumpe luft til luft: 10-15 år
  • Varmepumpe luft til vand: 15-20 år

Holdbarheden af din varmepumpe afhænger primært af drift og vedligeholdelse. Ved at sikre, at din varmepumpe har korrekt størrelse, og ved at udføre regelmæssig vedligeholdelse, kan levetiden forlænges.

Hvis du vælger en varmepumpe, der er for lille til din bolig, vil du opleve kortere levetid på varmepumpen.

Det årlige lovpligtige eftersyn af varmepumpen er afgørende for at sikre, at den fungerer optimalt. Dette eftersyn bidrager til ordentlig vedligeholdelse, da eventuelle skader eller problemer vil blive opdaget og løst.

Afskaf din ældre varmepumpe

Når den er nået enden af sin levetid, er det vigtigt at du skal have en autoriseret installatør til at afmontere den. Du skal aflevere varmepumpen til storskrald eller på genbrugsstationen.

Professionel demontering af varmepumpen

Kontakt en autoriseret installatør og bed om professionel afmontering. Det er afgørende, at afmonteringen udføres korrekt for at undgå udslip af kølemiddel.

En VE-installatør, specialiseret inden for vedvarende energi, er et eksempel på en kvalificeret professionel til denne opgave. Hvis den indeholder mere end 2,5 kg. kølemiddel, skal den udførende have et kølemontørcertifikat.

Forkert håndtering kan resultere i vandlækager, kølemedielækage, elektrisk stød eller brand.

Støjniveauet fra varmepumper

Moderne modeller er betydeligt mindre støjende end tidligere. Det betyder dog ikke, at den er helt lydløse. Det anbefales derfor at undgå at placere den direkte uden for soveværelsesvinduet eller tæt på nabogrænsen for at minimere eventuelle gener.

Energistyrelsen har udviklet en støjberegner, så du let kan kontrollere, om den overholder de fastsatte regler for støjniveau ved naboskellet.

Her kan du se støjgrænser (L) for diverse boligområder:

En støjgrænse for boligområder med varmepumpe

Kilde: Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser

Energistyrelsens støjberegner

Energistyrelsen har udviklet en støjberegner, så du kan finde den hensigtsmæssige placering til din varmepumpe.

Tre gode råd fra varmepumpeeksperten

  1. Overvej en lydmur

Det er en mulighed at opsætte lydmurer omkring udedelen, der fungerer på samme måde som lydbarrierer ved motorveje og skærmer mod beboerne på den anden side. Som en generel tommelfingerregel er det kun relevant med en lydmur, når varmepumpen nærmer sig skellet.

  1. Underlaget påvirker også støjniveauet

Et blødt underlag som græs fungerer som lyddæmpning. Hvis du derimod placerer pumpen på fliser, kan der opstå resonans eller efterklang. Efterklang kan hæve støjniveauet med 1-2 dB, og det kræver kun en stigning på 3 dB, før lyden fordobles.

  1. Få rådgivning fra leverandøren

Det er en fordel at benytte et anerkendt firma og en leverandør, der er erfaren i opsætning af varmepumper. En leverandør med ekspertise, der kan give rådgivning omkring placeringen.

Få 3 tilbud på varmepumper

Ønsker du at tage det første skridt mod at blive mere miljøvenlig og lave en langtidsinvestering i en varmepumpe? så skal du blot udfylde vores formular og få op til 3 tilbud på varmepumper.

Støt ikke kun den grønne omstilling, men også din økonomi ved at investere i et varmepumpeanlæg og få tilbagebetalt din investering på blot få år!

Når du udfylder vores formular, vil vi sætte dig i kontakt med vores samarbejdspartnere. Vores service er fuldkommen uforpligtende og helt gratis, så i værste tilfælde kan du blot takke nej.

Vi håber du har fået en bedre forståelse af varmepumper, deres funktion og hvilken type der vil passe bedst til dig.

Vil du have 3 uforpligtende og gratis tilbud på varmepumper?