Udviklingen af naturgas efterspørgsel & Hvor markedet går mod 2023

Naturgas

Indholdsfortegnelse

Energimarkedet i 2022:

I takt med krigen i Ukraine og øget inflation, er energipriser blevet en af de helt store samtaleemner blandt danskerne. Energimarkedet har gennem det sidste lange stykke tid været på en rutsjebanetur. Energipriserne har været meget ustabile og uforudsigelige, og dette har haft sin indvirkning på udviklingen i energisektoren i 2022.

En af årsagerne til energimarkedets udvikling er konflikten mellem Rusland og Ukraine. Som konsekvens af denne konflikt, har EU og den vestlige verden mistet en stor leverandør af blandt andet naturgas. Man har ligeledes fra dansk politisk side en målsætning om at udfase forbruget af eksempelvis gasfyre til private i 2035.*
I forlængelse af denne udvikling har vi været vidne til et historisk fald i efterspørgslen på naturgas gennem det sidste år. Dette er lige præcis hvad denne artikel vil dykke ned i.

OBS: Vi ønsker med denne artikel, at skabe et overblik over situationen på gasmarkedet, og komme med vores skøn på udviklingen i 2023. Vi er ikke uddannede rådgivere, og baserer blog-indlæggets informationer på vores egne data, research fra tredje part, erfaringer og subjektive forventninger til fremtiden. Husk altid at lave din egen research.

*Kilde: Faktark: grøn varme og udfasning af naturgas 2022

Gasforbruget gennem de sidste par år.

Efterspørgslen og forbruget af naturgas i Danmark er faldet markant. Vi har taget udgangspunkt i de seneste tal fra Danmarks statistik, som viser, at danskernes samlede naturgasforbrug, er faldet med 37% i 2022 sammenlignet med 2021. Dette er et usædvanligt stort fald sammenlignet med de forrige år. Det er interessant at kigge på, hvad årsagen til denne udvikling kan være.

 

Der kan være flere årsager til, at markedet reagerer på denne måde. Gaspriserne bliver prissat efter udbud og efterspørgsel. En af grundene til prisstigningen kan være det faldende udbud af naturgas i store dele af Europa, heriblandt Danmark. Det faldende udbud opstår som konsekvens af Ukraine og Rusland krisen, da Danmark og mange andre EU lande mister en af sine største leverandører af naturgas. De store prisstigninger har fået store dele af forbrugermarkedet til at kigge efter alternative energikilder.

Hvad oplever vi hos Dinfagpartner.dk:

Som en formidlingsplatform indenfor energisektoren, har vi hos Dinfagpartner.dk indsigt i, hvad de danske forbrugere efterspørger på markedet. Vi har taget et indblik i vores egne data, og undersøgt, om vi ser samme tendens, som tallene fra Danmarks statistik. Du kan på nedenstående graf se udviklingen over forespørgsler fra vores brugere på naturgas:

 

DFP statistik (Naturgas)

OBS: 100% udgør alle forespørgsler i 2022

Som vi kan se på udviklingen fra Danmarks Statistik, er der i foråret et markant fald i forbruget på naturgas. Dette er en naturlig konsekvens af for høje priser. Hos Dinfagpartner.dk ser vi den samme tendens:

Vi oplever grundet den høje gaspris, en forøget interesse efter tilbud på naturgas hos vores brugere. Omvendt ser vi, at efterspørgslen på vores tilbud igen falder til sommer. Dette skyldes sommerferie, hvor der er langt færre, der undersøger og efterspørger nye tilbud på energi. Denne tendens er ikke unik for Dinfagpartner.dk og naturgas, men for alle formidlingsplatforme og brancher.
Havde der ikke været sommerferie, forventer vi, at der havde været en konstant stigning hele vejen til sensommeren hvor grafen topper.

Ved udgangen af året ser vi, at antallet af forespørgsler falder – Dette sker i takt med en faldende gaspris. Som konsekvens af de faldende gaspriser, er der færre og færre der er på udkig efter ny aftale.

Hovedsageligt ser vi den samme tendens, som vi kan se på Danmarks statistik. Det faldende forbrug skyldes høje priser, som får de fleste til at undersøge nye og måske billigere tilbud. Helt centralt er det dog, at forbruget af naturgas er faldet væsentligt.
Og som konsekvens af naturgas’ tilbagegang, er der nye energiformer på vej ind. I næste afsnit vil vi blandt andet komme ind på dette, samt vores skøn til naturgasprisens udvikling i 2023.

 

Vores skøn til energimarkedet 2023:

Hvad er vores forventning til naturgaspriserne? 

Trods en faldende efterspørgsel, forventer vi, at prisen på naturgas ikke vil falde til samme niveau, som vi før har set. I Europa tror vi, at udbuddet vil falde, som konsekvens af interessen for at udfase og gøre sig uafhængig af naturgas. Dette vil ske i takt med en mindre-aftagende efterspørgsel, som vil få prisen på naturgas til at stagnere eller stige let.
Det er dog vigtigt at pointere, at dette ikke er vores forventning på det globale marked, her forventer vi derimod en stabilisering af prisen.
Det er vores skøn, at dette vil påvirke det private marked i Europa, og at naturgas dermed vil blive mindre attraktivt i fremtiden i de private hjem.
Vi har i forlængelse af denne forventning undersøgt efterspørgslen hos vores brugere på alternative energikilder. Her ser vi en klar fremgang i forespørgsler på både solceller og varmepumper.

Hvilke alternativer til naturgas vil vi hovedsageligt se i de danske hjem?

Hvis man har mulighed for at få fjernvarme, forventer vi, at de fleste vil benytte sig af dette.
Vi ser også en øget interesse for solceller og varmepumpe, som vi mener, er klart det bedste alternativ, hvis man ikke har mulighed for at få fjernvarme.
Det er vores forventning, at vi vil se en stor fremgang i efterspørgslen på det private marked efter solceller og varmepumper i 2023. Dette er der en helt bestemt årsag til:

Solceller og varmepumper bruges ofte som en kombination, hvor solcellerne producerer strøm til varmepumpen. Kombinationen er i flere henseende meget attraktiv, da den gør det muligt, at gøre sit forbrug mindre afhængigt af de stigende el- og gaspriser. Varmepumpen vil køre på den selvforsynende strøm fra solcellerne. Vi mener, at kombinationen af solceller og luft-til-vand varmepumper, er det klart bedste bud på et moderne og effektiv alternativ til det gamle gasfyr. Blandt andet fordi vi er overbeviste om, at denne løsning vil fremtidssikre adskillige private boliger mod de høje gaspriser og til dels også elpriser.

Helt centralt forventer vi, at naturgasforbruget på det private marked i 2023 vil falde yderligere. Dette sker som konsekvens af en kombination af høje naturgaspriser samt nye attraktive alternativer, såsom fjernvarme, solceller og varmepumper. 

Varmepumpe DinFagpartner
solcelleanlæg

Så hvad kan du gøre som privat forbruger:

Nu hvor vi har givet et overblik over udviklingen, og hvad vi forventer kommer til at ske, vil vi også gerne komme med vores bud på, hvad du som forbruger kan gøre, afhængig af din situation.

1. Undersøg altid din gas- og/eller elaftale 1 gang om året

Først og fremmest vil vi anbefale, at du undersøger din nuværende gas- og/eller el-aftale. Dette er altid en god idé for at se, om du betaler for meget for din energi. I en tid som denne, hvor priserne er ganske ustabile, er det altid en god idé, at være opmærksom på sin energiaftale.

2. Til dig der er ved, eller overvejer, at skifte dit gamle gasfyr ud:

Vil du gerne udskifte dit gamle gasfyr, men er du i tvivl om du skal anskaffe dig et nyt gasfyr eller undersøge alternative energikilder?
Hos Dinfagpartner.dk mener vi, at du krafigt bør overveje at udskifte dit gamle gasfyr til et nyere og bedre alternativ. Hvis du ikke har mulighed for at få fjernvarme, vil vi anbefale en kombination af solceller og en luft-til-vand varmepumpe. Dette er der flere årsager til:

 • Høje gaspriser
  • En årsag til, at du bør vælge et alternativ til gasfyr, er grundet den høje pris. Vi forventer, at prisen vil forblive høj, og har en forventning om, at den hovedsageligt ikke vil falde i fremtiden. Det kan derfor blive meget dyrt for dig, som privatejer af et gasfyr.
 • Den teknologiske udvikling inden for solceller
  • For 11 år siden tog det ca. 15 år, før et solcelleanlæg havde betalt sig selv tilbage. I dag med de nuværende strømpriser, vil dit solcelleanlæg i de fleste tilfælde betale sig selv tilbage efter blot 6-7 år.
   Vi forventer ligeledes, at denne teknologiske udvikling inden for solcelleanlæg og varmepumper vil fortsætte stabilt i fremtiden. Det virker derfor som en god langtidsinvestering, sammenlignet med andre energikilder.
 • Større uafhængighed af høje gaspriser og til dels også elpriser
  • Hvis du vælger solceller og varmepumper gør du dig mere uafhængig af de stigende el- og gaspriser, eftersom du med solceller, på visse tider af året kan producere din egen strøm.

Opsummering:

Før denne artikel når til vejs ende vil vi opsamle de vigtigste aspekter som er blevet fremhævet i artiklen:

Ifølge Danmarks statistik, har den danske befolkning i 2022 oplevet store prissving og et usædvanligt stort fald i forbruget på naturgas – en udvikling der stemmer overens med vores data hos Dinfagpartner.dk.
Fundamentet for dette udbudschok var primært Rusland-Ukraine krisen, da Rusland var storleverandør af naturgas til hele Europa

Baseret på vores interne erfaring, data og tredjeparts viden, har vi en stærk forventning om, at gasprisen ikke vil falde til det samme niveau, som vi før har set. Vi forventer, at et større fokus på miljøvenlige energikilder vil præge energimarkedet i fremtiden.

Vi ser, at fjernvarme, solceller og luft-til-vand varmepumper vil opleve en enorm fremgang i 2023. Netop disse energiformer, vil vi også anbefale dig at kigge nærmere på, hvis du er ved at udskifte dit gamle gasfyr.

Helt centralt tror vi hos Dinfagpartner.dk på, at naturgas vil bibeholde sin høje pris. Alternativet for naturgas vil i fremtiden være fokuseret på energikilder som solceller, varmepumper og fjernvarme.

Ønsker du tilbud på naturgas, solceller eller varmepumpe?

Hvis du ønsker at undersøge dine muligheder nærmere, vil vi anbefale dig at udfylde vores formular og få op til 3 tilbud på naturgas, solceller og/eller varmepumpe. Det er fuldkommen gratis, uforpligtende og bedst af alt, det tager kun 2 minutter.

Opret forespørgsler på tilbud herunder: 

 

Find ud af, om du kan spare penge på din el- eller gas regning

Få gratis og uforpligtende op til 3 tilbud

Det tager kun 2 minutter