Hvor meget strøm producerer et 6 kW solcelleanlæg?

hvor meget strøm producerer et 6 kw solcelleanlæg

Indholdsfortegnelse

Hvor meget strøm producerer et 6 kW solcelleanlæg? 6 kW solcelleanlæg står i høj kurs hos danske boligejere, og det er der god grund til. Disse solcelleanlæg gavner nemlig både privatøkonomien og miljøet, og så kan de efterhånden installeres og monteres til priser, hvor de fleste kan være med.

I dette blogindlæg vil vi dykke ned i, hvor meget strøm 6 kW solcelleanlæg producerer, hvornår på året de producerer mest strøm, hvad du kan gøre med den overskydende el, hvad den reelle produktionsmængde afhænger af osv.

Solcelleanlæg
Solcelleanlæg på et tag

Et 6 kW solcelleanlæg producerer ca. 6.000 kWh om året

6.000 kWh om året er den forventede producerede strøm for et 6 kW solcelleanlæg.

Hvis din husstand har et årligt forbrug på omkring 6.000 kWh eller lidt under, vil et komplet solcelleanlæg som hovedregel være et rigtig godt valg.

En gennemsnitlig familie har et årligt elforbrug på omkring 4.000-4.500 kWh. Gennemsnitsfamilien, og de fleste andre husstande, vil dermed fint kunne dækkes ind af et sådant solcelleanlæg.

Er din husstands elforbrug noget mindre end 6.000 kWh om året, kan et 3 eller 4 kW solcelleanlæg formentlig kunne dække jeres behov. Det er dog meget individuelt og bør derfor beregnes og vurderes fra husstand til husstand.

Vil du have 3 uforpligtende og gratis tilbud på solcelleanlæg?

Så meget af solenergien omdannes til elektricitet

Et solcelleanlæg fungerer på den måde, at anlægget producerer elektricitet fra det lys, som bliver opfanget via solcellerne. Omkring 15-20 % af det lys, som solcellerne udsættes for, omdannes til elektricitet.

I øjeblikket arbejdes der intensivt på at udvikle solceller, der er endnu mere effektive og dermed kan omdanne en større mængde energi til strøm. Der er derfor en forventning om, at det bliver muligt at erhverve mere effektive solceller i fremtiden.

6 kW solcelleanlæg producerer mindst strøm om vinteren

Et 6 kW solcelleanlæg producerer, som nævnt, omkring 6.000 kWh om året.

Det er dog ingen hemmelighed, at den årlige produktion af elektricitet ikke fordeler sig jævnt hen over året. Solceller producerer mange kWh om foråret og sommeren og færrest om efteråret og vinteren. Den naturlige forklaring er, at der ikke er meget dagslys og sol i disse måneder.

Solceller producerer mindst elektricitet i november, december og januar. I disse måneder produceres der kun omkring 6 % af den samlede årlige produktion.

strøm

Den reelle produktion af el på årlig basis kan variere og afhænger af flere faktorer

Det er svært at give et nøjagtigt svar på, hvor meget strøm et 6 kW solcelleanlæg producerer, da det afhænger af flere faktorer. En god tommelfingerregel er dog, at det producerer omkring 6.000 kWh om året.

Flere faktorer har betydning for, hvor meget strøm det nettilsluttede anlæg reelt producerer. Det har bl.a. betydning, hvordan taget hælder, og hvordan det vender. Endvidere vil f.eks. skygge fra træer eller naboens hus kunne medføre en dårligere produktion.

Den overskydende strøm kan sælges – og en del af indtjeningen er skattefri

6 kW solcelleanlæg kan som udgangspunkt dække dit elforbrug. For de flestes vedkommende vil en årlig produktion på 6.000 kWh faktisk være mere end rigeligt.

Hvis du investerer i et 6 kW solcelleanlæg og ender med at producere mere strøm, end du og din husstand kan bruge, vil det være muligt at sælge den overskydende strøm. Det er muligt, hvis der er tale om et nettilsluttet solcelleanlæg. Husk, at du kan sælge strøm for op til 7.000 kr. om året uden at skulle betale skat af det.

En anden løsning er at lagre den overskydende strøm, så den kan bruges efter mørkets frembrud. Det kan lade sig gøre, hvis du køber et hybrid solcelleanlæg.

Hvor meget strøm producerer andre solcelleanlæg til sammenligning?

For at vurdere, om et 6 kW solcelleanlæg er det rette valg for dig og din husstand, kan det være interessant at vide, hvor meget strøm andre solcelleanlæg producerer.

Til sammenligning producerer et 2 kW anlæg omkring 2.000 kWh om året, et 3 kW anlæg omkring 3.000 kWh om året og et 8 kW solcelleanlæg omkring 8.000 kWh om året. Hvis du er bekendt med dit årlige strømforbrug, vil du dermed relativt let kunne finde ud af, hvilket solcelleanlæg der matcher dine behov.

Vil du have 3 uforpligtende og gratis tilbud på solcelleanlæg?

Hvor hurtigt er investeringen i et 6 kW solcelleanlæg tjent hjem?

Det afhænger af flere forskellige faktorer.

En af de ting, der har indflydelse på tilbagebetalingstiden, er, hvor meget strøm det anvendte solcelleanlæg producerer i forhold til din husstands elforbrug. Hvis du kan få dækket store dele af dit strømforbrug, kan du spare mange penge på elregningen hvert år.

Antager vi eksempelvis, at dit solcelleanlæg koster 100.000 kr., og du ved at købe anlægget kan spare 9.000 kr. på strøm hvert år, så vil anlægget have en tilbagebetalingstid på omkring 11 år. For at holde anskaffelsesprisen nede anbefaler vi at indhente solcelleanlæg tilbud fra flere leverandører.

dinfagpartner logo

Find ud af, om du kan spare penge på din el- eller gas regning

Få gratis og uforpligtende op til 3 tilbud

Det tager kun 2 minutter