Spotpris på el – Få overblik over aktuelle priser på strøm

spotpris på el

Indholdsfortegnelse

Hos mange elselskaber kan du vælge, om du vil tegne en fastprisaftale eller en flexprisaftale, alt efter om du betale en fast eller variabel elpris. Den variable elpris bliver også kaldt for spotpris, og netop spotpris på el er omdrejningspunktet for dette blogindlæg.

Du ved nu, at spotpris er det samme som variabel elpris, men er du i tvivl om, hvorvidt det er en afregningsform for dig? I givet fald skal du læse videre, da vi gennemgår både fordelene og ulemperne ved at tegne en spotpris aftale herunder.

Håndtryk
En advokats redskaber
nettariffer

Hvad er spotpris på el?

En spotpris på el er det samme som en variabel pris på el.

Spotprisen fastlægges på timebasis på baggrund af udbud og efterspørgsel. Spotprisen bliver fastfast på elbørsen Nord Pool. Nord Pool er kort og godt den nordiske elbørs, hvor der handles strøm til både Danmark, Sverige, Norge og Finland.

Handlen af elektricitet minder meget om måden, der bliver handlet aktier på, men i stedet for aktier bliver der handlet med MWh. Spotpris el er ikke et nyt begreb, men blandt den almene dansker er det mere udbredt at bruge udtrykkene variabel pris eller flexpris.

Hvad bestemmer spotprisen?

Spotprisen bestemmes af en lang række forskellige faktorer. Især forholdet mellem udbud og efterspørgsel har betydning for, om spotprisen på el er høj eller lav.

Elmarkedet er, ligesom aktiemarkedet, et meget volatilt marked, hvilket betyder, at spotprisen kan svinge meget fra time til time. Vi oplevede f.eks. store udsving i spotprisen i 2022 under energikrisen.

Spotprisen er lavest, når efterspørgslen er lav, og udbuddet er stort. Af følgende grund vil du opleve, at strømmen på visse tidspunkter af døgnet er meget billig eller næsten gratis. På andre tidspunkter kan din elpris pr. kWh være dyr.

 

Disse faktorer har betydning for elprisen:

  • Forholdet mellem udbud og efterspørgsel

  • Mængden af nedbør

  • Vindforhold

  • De økonomiske konjunkturer

  • Marginalomkostninger på fossile brændstoffer

  • .. og andre faktorer!

 

I forhold til vejret, så kan det bl.a. have stor betydning for spotprisen på el, om solen skinner, eller vinden blæser. Det skyldes, at en stor del af den strøm, der bliver produceret stammer fra vedvarende energi fra vindmøller og solceller.

Vil du have 3 uforpligtende og gratis tilbud på strøm?

Hold øje med dine el spotpriser

Tegner du en flexprisaftale på grøn strøm, er det meget vigtigt, at du holder øje med dine el spotpriser. Der kan nemlig ikke kun opleves udsving i spotprisen fra uge til uge, men også fra dag til dag og fra time til time.

I visse tidsrum kan spotpriserne være høje, og her gælder det selvfølgelig om at sænke dit elforbrug så meget som muligt. Jo bedre du er til at holde øje med dine el spotpriser og tilpasse dit faktiske forbrug efter dem, desto lavere en strømregning kan du opnå.

Sådan kan du se aktuel spotpris på el

Du ved, at spotprisen ændrer sig fra time til time, men ved du også, hvor og hvordan du holder øje med den aktuelle elpris? Ellers kan du blive klogere på det her.

 

Du kan se den aktuelle spotpris her:

  • På din eludbyders hjemmeside – På din eludbyders hjemmeside vil du kunne se markedsprisen for strøm i indeværende time og resten af dagen. Priserne for det kommende døgn vil ofte blive offentliggjort omkring kl. 15:00 dagen før. Husk at angive, om du bor vest eller øst for Storebælt, når du tjekker den aktuelle elpris.

  • Via din eludbyders app – Mange, men ikke alle, elselskaber har deres egen app, hvor det ligeledes er muligt at følge den variable elpris. Undersøg med fordel, om din udbyder af strøm og grøn el har deres egen app.

Billede af en graf

Hvorfor vælge en spotpris aftale?

I de seneste år har danskerne skiftet deres el aftale ud som aldrig før.

Der er især mange, der har valgt at skifte fastprisaftalen ud med en flexprisaftale. Disse forbrugere har med andre ord tegnet en spotpris el aftale, og du kan vælge at gøre det samme, hvis du vil tage del i de mange attraktive fordele, der er ved denne type aftale.

 

Her er nogle af de gode grunde til at tegne en spotpris aftale:

  1. Det har historisk set givet den laveste rene elpris – Du kan som hovedregel spare penge på din strøm ved at vælge en spotpris aftale i stedet for en fastprisaftale. Denne type elaftale har i hvert fald historisk set givet kunderne den laveste reelle pris. Dermed ikke sagt, at spotpriser aftaler også vil være de billigste i fremtiden.

  2. Du kan spare penge ved at flytte noget af dit strømforbrug til tidspunkter med lave spotpriser – Med en fastprisaftale på el betaler du den samme kWh-pris, uanset hvornår på dagen du bruger strøm. Du kan dermed ikke udnytte døgnets lave spotpriser, men det kan du til gengæld, hvis du tegner en flexprisaftale.

Hvem bør ikke vælge en spotpris aftale?

Et stigende antal danskere fravælger fastprisaftaler til fordel for en spotpris aftale, men der er også danskere, der går den anden vej.

En spotpris aftale er som udgangspunkt et godt valg, men da spotprisen kan svinge meget, kræver det en vis risikovillighed. En flexprisaftale kan potentielt blive dyrere end en fastprisaftale, selvom det historisk set ikke har været tilfældet.

Hvis du ikke har mulighed for at tilpasse dit forbrug af el på baggrund af spotpriserne, er det ikke sikkert, at du kan spare penge ved at vælge el spotpris aftale. Dette bør du lige have in mente.

Sådan udnytter du lave spotpriser på el maksimalt

For at kunne minimere dine eludgifter skal du sørge for at udnytte de lave spotpriser på el, der forekommer på visse tidspunkter af døgnet. Hvordan du gør dette, vil vi komme ind på i dette afsnit.

Du udnytter de lave spotpriser ved at flytte dit forbrug til de tidspunkter, hvor priserne er lavest. Det vil oftest være om natten, idet efterspørgslen på el fra vedvarende energikilder er lav her. Her bør du, såfremt det er muligt, lade din elbil, køre vaskemaskinen osv.

Der er dog selvfølgelig også aktiviteter, der er svære at rykke til om natten, eksempelvis madlavning.

dinfagpartner logo

Vil du have 3 uforpligtende og gratis tilbud på strøm?

Find ud af, om du kan spare penge på din el- eller gas regning

Få gratis og uforpligtende op til 3 tilbud

Det tager kun 2 minutter