Sammenlign elpriser i 2024: Få 3 gratis tilbud på billig el

Start din forespørgsel her

Indtast og vælg din adresse for at komme i gang. Det tager under 2 minutter.

Lad elselskaberne kæmpe om dig!

Vi samarbejder med

Så nemt er det at bruge Dinfagpartner

1.

Du udfylder formularen.

2.

Vi matcher dig op imod de rette strømselskaber og formidler din forspørgsel.

3.

Du får direkte kontakt til relevante strømselskaber– enten pr. telefon eller mail

Opdateret d. 11. januar 2024 af Terje Pedersen

Sammenlign elpriser i 2024

Prisen på el vedrører os alle, og netop de aktuelle elpriser er blevet meget udbredt blandt mange danskere. De stigende elpriser, som forbrugerne har oplevet de seneste år, har kun gjort det mere interessant at sammenligne priser på el fra flere elselskaber.

Du kan sandsynligvis også spare penge på elregningen ved at sammenlign elpriser, så gå ikke glip af muligheden.

Det er ikke muligt at undvære el i dagligdagen for en gennemsnitlig familie, som bruger strøm til komfuret, vaskemaskinen og andre elektriske apparater, men hvorfor betale overpris for el? Hos Dinfagpartner hjælper vi dig med at finde frem til den billigste elpris, så du kan reducere dine udgifter til el med x antal kr. pr. måned.

Indholdsfortegnelse

Sådan sammenligner du elpriser

Hos Dinfagpartner er det nemt og bekvemt, at sammenligne elpriser time for time og hurtig få kontakt til den rette virksomhed. Vi sørger for, at din forespørgsel bliver sendt ud til de rette virksomheder, som herefter tager kontakten til dig – direkte!

Det er naturligvis gratis og uforpligtende at lave en forespørgsel hos hos!

Priser på el

2022 har ligesom 2021 været et år, der har budt på store stigninger i elpriserne. Faktisk har markedspriserne ramt det højeste niveau i adskillige år. Der er flere forklaringer på de stigende elpriser. Ruslands invasion af Ukraine er én af de begivenheder, der har sat elpriserne på himmelflugt.

Siden februar 2022, hvor invasionen startede, er priserne nærmest kun gået én vej, og det er opad. I august 2022 blev der registreret priser på helt op til 8,42 kr. pr. kWh. August 2022 har foreløbigt været den dyreste måned for danske elkunder, men om der er højere elpriser i vente, kan kun fremtiden vise.

Med andre ord har du i 2022 skulle betale en højere pris for strømmen end tidligere. Den høje pris på strøm giver en merudgift på mange tusinde kroner for en gennemsnitlig husstand. Derfor er det bestemt værd at sammenligne elpriser, hvis du vil have gode besparelser og de billigste elpriser.

I 2023 har en kWh i gennemsnit kostet 3,64 kr. I 4. kvartal 2023 var elprisen på 2,64 kr., hvilket typisk er et kvartal på grund af stor efterspørgsel på el og kun lidt solenergi.

I 2024 har den gennemsnitlige elpris i årets første tre måneder været på 2,92 kr. pr kWh.

 

Prisen på el i Danmark

Som dansker betaler du en relativ høj elpris sammenlignet med borgere i andre lande. Den aktuelle elpris i Danmark hører til blandt de højeste i Europa, hvilket primært skyldes vores høje skatter og afgifter.

Medmindre der ændres på de gældende skatter og afgifter på strøm, så forventes det, at dansk strøm også hører til blandt det dyreste i verden i fremtiden.

Der opleves dog også høje elpriser i andre lande såsom Norge, Tyskland, Frankrig og Storbritannien. Nogle lande er hårdere ramt end andre, men fælles for de fleste europæere er, at de skal betale en højere pris for strøm end tidligere.

6 kW grænse pr. husstand

Der gælder en grænse på 6 kW pr. husstand for anlæg, der er godkendt til forhøjet pristillæg eller timebaseret nettoafregning. Det er tilladt at opsætte mere end ét anlæg, så længe den samlede effekt ikke overstiger den øvre grænse på 6 kW.

Ved etablering af anlæg nr. to skal det nye anlæg have en særskilt forbrugsinstallation. Hvis det nye anlæg ikke bliver tilsluttet en separat forbrugsinstallation, vil det blive anset som en udvidelse af det eksisterende anlæg, og så vil der gælde nogle andre regler i forhold til afregning.

elpriser

Elpriser udvikling

De danske elpriser har ramt et niveau, som vi sjældent har oplevet før, men hvordan har elpriserne udviklet sig historisk set? 

De seneste fire år har budt på svingende elpriser på både godt og ondt. Mens vi i slutningen af 2018 og i starten af 2019 oplevede mindre fald i elprisen, så har vi i sidste halvdel af 2021 og i 2022 oplevet voldsomme stigninger i elprisen. 

Tiden skal altså ikke skrues mange år tilbage, før elprisen lå på et mere overkommeligt niveau, men om tiden med billig el er forbi er endnu uvist.

Tiden skal skrues helt tilbage til 2009 og 2010 for at opleve elpriser på niveau med dem, vi har oplevet i 2021 og 2022. På daværende tidspunkt var det især Finanskrisen, der havde direkte indflydelse på de markante prisstigninger.

I 2024 blev elafgiften sat op med 9,2 %, så private husholdninger betaler 0,76 kr. i elafgift for hver kWh.

Hold øje med de aktuelle elpriser

Elprisen kan variere fra time til time og fra dag til dag. Hvis du som forbruger har valgt et flexprisprodukt og en variabel elpris, er dette noget, du bør holde øje med. Der kan nemlig være gode penge at spare ved at vaske tøjet, lade elbilen, køre opvaskemaskinen og lade telefonen på de tidspunkter, hvor strømmen er billigst.

Har du også et naturligt ønske om at reducere dit månedligt aconto forbrug og dine udgifter til strøm, så hold et vågent øje med elprisen. Det kan du gøre via en app eller hjemmeside. De fleste elselskaber tilbyder, at du kan følge kWh-prisen i realtid via deres egen app og/eller hjemmeside.

Via de smarte apps er det bl.a. muligt at få direkte besked, via en notifikation, når du bør undgå af bruge for meget strøm grundet høje elpriser. Følger du disse anbefalinger, så kan du opnå en billigere elpris og store besparelser på grøn strøm fra vedvarende energikilder samt bidrage til den grønne omstilling.

elpriser

Planlæg dit elforbrug

Da der kan være stor forskel på, hvad en kWh koster, så er det yderst hensigtsmæssigt at planlægge sit forbrug af grøn strøm efter prisen. Det er naturligvis ikke alle opgaver eller aktiviteter, der bruger strøm, der kan skubbes til om natten, hvor strømmen er billigst, men mange opgaver/aktiviteter kan.

Gør det derfor til en vane at vente med at bruge hjemmets strømslugere til efter kl. 22:00, hvor elprisen ofte kommer ned i et fordelagtigt niveau.

 

Disse opgaver / aktiviteter kan med fordel udføres, når strømmen er lav:

 • Opladning af elbil

 • Vaskemaskine

 • Tørretumbler

 • Opladning af smartphones, computere og tablets

 • Opladning af robotstøvsuger, robotplæneklipper m.v.

 

Jo flere ting du kan udskyde til om natten, eller på andre tidspunkter med lave elpriser, desto mere kan du skære af elregningen til din el leverandør.

Sådan reducerer du dine udgifter til el

Der er flere måder, hvorpå du kan spare penge på dine eludgifter. En af måderne har vi allerede været omkring – du kan sammenligne elpriser time for time og skifte til et elselskab med mere gunstige priser til enhver tid.

En anden måde er at tænke over dit forbrug. Langt de fleste danskere vil nemlig kunne spare store beløb ved at bruge mindre grøn strøm og ved at bruge strøm på tidspunkter med lave elpriser, hvis man har en elaftale med en variabel strømpris.

 

Herunder får du nogle konkrete tips til at reducere dine eludgifter:

 1. Sørg for, at dine apparater ikke står på standby (computer, fjernsyn m.v.)

 2. Sluk for gulvvarmen

 3. Skift hjemmets pærer ud med LED-pærer

 4. Oplad elbilen om natten

 5. Indstil dine hvidevarer til at køre om natten (eksempelvis tørretumbler og vaskemaskine)

 6. Vent med at køre opvaskemaskinen, til at den er fyldt

 7. Tør dit tøj udenfor, når vejret tillader det

 8. Sluk lyset og udnyt dagslyset, når det er muligt

 9. Indstil køleskab og fryser korrekt

 10. Skift de strømslugende apparater ud med mere energivenlige alternativer

aktuelle elpriser

Fast eller variabel elpris

Som elkunde kan du betale el på to forskellige måder til dit netselskab. Du kan enten betale en fast eller variabel pris. Der er fordele og ulemper ved begge måder, hvorfor det ikke nødvendigvis er helt åbenlyst, hvad du skal vælge.

I en tid, hvor elpriserne svinger markant, er det ekstra vigtigt at overveje, hvilken type af aftale, der passer bedst til ens husstand. Det er svært at sige på forhånd, hvilken aftale der vil være den bedste for dig set med økonomiske briller. Der skal nemlig tages højde for flere faktorer.

I de kommende to underafsnit vil vi komme omkring, hvad der kendetegner henholdsvis en variabel- og en fast elpris, og hvilke fordele og ulemper der er ved de to muligheder. Vi håber dermed at kunne gøre dig klogere på, hvad du skal vælge.

Fast elpris

En aftale med en fast elpris vil sige, at prisen er fast. Med andre ord kommer du til at betale den akkurat samme pris pr. kWh uanset tidspunkt på dagen, ugedag og årstid.

Sådanne aftaler vil typisk gælde for 6 eller 12 måneder ad gangen. I denne periode vil prisen være fastlåst, så du hverken vil komme til at betale en højere eller lavere kWh-pris end aftalt. Hos de fleste elselskaber bliver prisen fastlagt én gang om året.

En fast pris på el vil desuden være uafhængig af markedsprisen på Elbørsen. Dette er en fordel, når markedsprisen stiger, og en ulempe, når markedsprisen falder. Ikke desto mindre opnår du den store fordel, at du får budgetsikkerhed.

Ved du eksempelvis, at du bruger 1.500, 2.000 eller 5.000 kWh om året, så vil du blot kunne gange dette tal med kWh-prisen for at beregne et årligt forbrug af el. Du ved dermed, hvor mange penge du skal sætte af i budgettet.

Vælger du en elaftale med en fast elpris, vil du desuden kunne drage fordel af, at det er muligt at skifte el leverandør, hvis prisen på el falder. Vær dog opmærksom på, at du kan være bundet af en aftale med dit nuværende elselskab. Bindingsperioder på 6 måneder er ikke usædvanlige i branchen.

 

Fordele ved at have en fast pris på el:

 1. Du opnår budgetsikkerhed

 2. Der er mange penge at spare, når markedsprisen på el er høj

Variabel elpris

En anden mulighed er at få en elaftale med en variabel pris på el. En sådan type aftale er naturligvis også forbundet med fordele og ulemper. Det karakteristiske ved denne type elaftale er, at elprisen er variabel og derfor kan variere fra dag til dag.

Den variable elpris ændrer sig med udgangspunkt i elpriserne på den nordiske elbørs. Når markedsprisen er høj, betaler du en høj elpris, og når den omvendt er lav, betaler du en lav elpris. Du opnår ikke budgetsikkerhed ved at vælge en elaftale med en variabel strømpris, men til gengæld vil du sandsynligvis kunne spare penge på den lange bane.

Med en variabel pris, også kaldet en flexaftale, vil du nemlig kunne nyde godt af, når prisen på el falder. Du kan endvidere planlægge dit strømforbrug, efter hvornår på dagen strømmen er billigst, eksempelvis om natten.

 

Fordele ved at have en variabel pris på el:

 1. Der er penge at spare, når markedsprisen er lav

 2. Du har mulighed for at planlægge dit strømforbrug efter markedsprisen

fast eller variabel elpris

Så ofte bør du sammenligne elpriser

I princippet vil du kunne sammenligne elpriser hver måned, men om det giver mening, afhænger af din aftale med dit nuværende elselskab. Ved mange elprodukter gælder der en bindingsperiode på 6 måneder, så selvom du måtte finde et bedre tilbud, så vil du i praksis ikke kunne skifte elselskab.

For de flestes vedkommende vil det derfor ikke give mening at sammenligne elpriser mere end to gange om året. Indgår du en elaftale uden binding, vil du dog i princippet kunne sammenligne elpriser oftere.

Har du fået et bedre eltilbud? Så kan du skifte selskab ved at underskrive en aftale med det nye elselskab. Husk at være opmærksom på, om det nye selskab opsiger din nuværende elaftale, eller om du selv skal gøre det.

Vær opmærksom på gebyrer og bindingsperioder

Som elkunde gælder det om at holde tungen lige i munden, når du skal sammenligne to eller flere eltilbud. Et tilsyneladende godt tilbud kan nemlig vise sig at være dyrere eller på anden vis mindre fordelagtigt end først antaget, hvis der er ekstra gebyrer e.l.

Der kan bl.a. forekomme følgende ekstra gebyrer:

 • Oprettelsesgebyr

 • Betalingsgebyr

 • Flyttegebyr

 • Rykkergebyr (dog kun aktuelt, hvis du ikke betaler din elregning til tiden)

Vær desuden opmærksom på bindingsperioden på din elaftale.

Ifølge dansk lovgivning må den maksimalt lyde på 6 måneder. Uanset valg af elselskab vil bindingsperioden altså ikke overstige et halvt år, men gå med fordel efter et selskab med en kortere bindingsperiode hvis muligt. Så vil du lettere kunne skifte selskab, hvis du falder over et bedre eltilbud.

vindmøller i vandet

Disse udgifter til el er de samme

Som du tidligere har kunne læse lidt om, så er det ikke alle udgifter, der varierer fra elselskab til elselskab. Nogle af dem er faste, idet de er bestemt af staten. Der er ikke mulighed for at spare penge på disse lovpligtige udgifter, men til gengæld kan du spare penge på selve elprisen og på prisen på abonnementerne.

 

Disse udgifter er ens hos alle elselskaber:

 • Moms

 • Elafgift

 • PSO-afgift (udfases som nævnt i 2022)

 

Ovenstående udgifter – henholdsvis moms og afgifter – er nogle af de udgifter, der er med til at gøre de danske elpriser time for time til nogle af de højeste i verden.

Husk at tjekke din elregning

Ønsker du at sænke dit elforbrug, så gør du klogt i at tjekke din elregning. I de fleste tilfælde modtager danske elkunder en regning fire gange om året – altså hvert kvartal. Det gør sig måske også gældende for dig.

Ved modtagelse af en elregning bør du sætte dig ned og undersøge regningen grundigt. Tjek op på, om alting stemmer, og kig på hvor meget grøn strøm du har brugt sammenlignet med samme periode sidste år. Ved at være opmærksom på dit forbrug vil du kunne motivere dig selv til at spare på strømmen til hverdag.

Har du svært ved at gennemskue din elregning, så tøv ikke med at kontakte dit elselskab. Sørg desuden for at betale dine regninger til tiden, så du ikke skal hænge på rykkergebyrer osv. Brug automatisk betaling via Betalingsservice for nem betaling.

dinfagpartner logo

Få 3 gratis tilbud på billig el

Du ved, at der kan være mange penge at spare ved at sammenligne elpriser time for time og skifte elselskab om nødvendigt, men har du svært ved at gennemskue, hvilket selskab der er billigst? I givet fald er du kommet til de rigtige.

Hos Dinfagpartner kan du nemt, gratis og helt uforpligtende indhente 3 tilbud fra velrenommerede elselskaber. Vi samarbejder kun med troværdige elselskaber, hvorfor du uanset valg af elselskab er i trygge hænder, når du bruger vores service.

Du indhenter gratis og uforpligtende eltilbud ved at gøre følgende:

 1. Find vores formular her på siden
 2. Indtast adresse, postnummer og by
 3. Indtast navn, e-mailadresse, telefonnummer, kundetype og nuværende strømselskab
 4. Acceptér de gældende betingelser og vilkår
 5. Klik på Få tilbud på strøm

Alt ovenstående kan klares på omkring 2 minutter. Kort tid efter vil du modtage tilbud fra danske elselskaber. Vi formidler din forespørgsel og sørger for, at du bliver kontaktet af strømselskaberne via enten telefon eller mail.

Siden Dinfagpartner gik i luften, har vi hjulpet mere end 75.000 danskere. Derfor ved vi, at vores koncept holder, og at vi også kan hjælpe dig med at finde billig el. Det eneste du skal gøre, er at udfylde vores formular, så skal vi nok tage os af resten.

Har du spørgsmål til vores service, så er du velkommen til at kontakte os på telefon eller mail. Vi har også en livechat, som du kan benytte dig af ved behov for support.

Vil du have 3 uforpligtende og gratis tilbud på strøm?